JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 30 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคประจำสาขา Umay+:ศรีราชา,อมตะซิตี้
1. ปฏิบัติงานเพื่อสร้างยอดขาย และการบริการ ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน และหรือปฏิบัติงานที่เคาน์เตอร์รับชำระ ภายใต้การมอบหมายของหัวหน้างาน 2. ทำกิจกรรมทางการตลาด เช่น แจกใบปลิว, ทิชชู่, ก...

EASY BUY CO.,LTD.
เงินเดือน 18,000-20,000 บาท
16 ส.ค. 62
2 . Equipment Maintenance Supervisor
1.รับผิดชอบและพัฒนางานซ่อมบำรุงตามแผนงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการบริการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการทำงาน 2.ควบคุมประเมินประเมินงบประมาณ การซ่อมบำรุงและการบำรุงรักษาเชิงป้อ...

EASY BUY CO.,LTD.
16 ส.ค. 62
3 . Assistant Compliance Counsel 2 Manager
• Provide advisory/opinion on Compliance to the Company's Internal Rules and Regulations and other business operation requirements to ensure that the Company's internal control systems are complied wi...

EASY BUY CO.,LTD.
16 ส.ค. 62
4 . Assistant Compliance Counsel 1 Manager
• Provide advisory/opinion to the Company's Internal Rules and Regulations and other business operation requirements to ensure that the Company's internal control systems are complied with industry la...

EASY BUY CO.,LTD.
16 ส.ค. 62
5 . Compliance Counsel 2 Manager
Manage and control team to conduct compliance operation under governing requirements of SET/SEC and NACC. Develop sufficient the Company's internal control systems of Anti-Corruption Program to suit ...

EASY BUY CO.,LTD.
16 ส.ค. 62
6 . Internal Control Leader
1. Responsible for reviewing and providing guidance of Accounting dept. and Finance dept. procedure in compliance with applicable laws, corporate regulations (Compliance), corporate policies, along w...

EASY BUY CO.,LTD.
16 ส.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานทางธุรกิจ
1.ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จตามเป้าหมายและเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด 2.ควบคุมขั้นตอนการจัดซื้อ-จัดจ้างภายในฝ่ายให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท 3. บริหารต้นทุน-การใช้งบประมาณทั้งในสื่อโฆษ...

EASY BUY CO.,LTD.
16 ส.ค. 62
8 . Receptionist
1.ให้การต้อนรับบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อผู้บริหาร หรือหน่วยงานในบริษัทฯ รวมถึงการรับโทรศัพท์จากบุคคล/หน่วยงานภายนอกเพื่อประสานงานโอนสาย/รับเรื่อง เพื่อส่งต่อให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 2. จัดเตรียม/จ่...

EASY BUY CO.,LTD.
เงินเดือน 15,000
16 ส.ค. 62
9 . General Accounting Manager
1. Check accounting records, adjust transactions, asset account, and supporting document for accounting record, tax submission, monthly closing, financial statement to be line with generally accepted ...

EASY BUY CO.,LTD.
16 ส.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคUmay+: พื้นที่แจ้งวัฒนะ
1. ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน และหรือปฏิบัติงานที่เคาน์เตอร์รับชำระ ภายใต้การมอบหมายของหัวหน้างาน 2. ทำกิจกรรมทางการตลาด เช่น แจกใบปลิว, ทิชชู่, การขายทางโทรศัพท์ และกิจกรรมนอ...

EASY BUY CO.,LTD.
เงินเดือน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 18,000-20,000 บาท
16 ส.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่ติดต่อลูกค้า อาคารเมืองไทยภัทร (รัชดา)
-เป็นผู้ติดต่อลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์ เพื่อแจ้งค่างวด และวันครบกำหนดชำระ และให้คำปรึกษาด้านการวางแผนการชำระเงินให้กับลูกค้าทางโทรศัพท์ -วันเวลาทำงาน คือ 9.00 - 18.00 น. และมีค่าทำงานล่วงเวลาตั้งแต่ 18....

EASY BUY CO.,LTD.
เงินเดือน 12,000-20,000 บาท
16 ส.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่พันธมิตรทางธุรกิจสินเชื่อหมุนเวียน
1. ดูแลเป้าหมายลูกค้าใหม่ โดยดำเนินงานตามแผนกิจกรรม/โครงการที่กำหนดขึ้น รวมถึงการค้นหากลุ่มบริษัทเป้าหมายในการประชาสัมพันธ์โครงการของบริษัท 2. นำเสนอข้อมูลทางการตลาด ข้อมูลคู่แข่ง เช่น กิจกรรมส่งเสริ...

EASY BUY CO.,LTD.
เงินเดือน 15,000
16 ส.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อผ่อนชำระ
1. ดูแลยอดขายของธุรกิจสินเชื่อผ่อนชำระโดยการวางแผนกิจกรรมต่างๆและสร้างโอกาสในการขยายฐานลูกค้าใหม่จากร้านค้าสมาชิกที่ดูแล ตลอดจนการขยายช่องทางกับทางพันธมิตรใหม่ๆเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร 2. นำเสน...

EASY BUY CO.,LTD.
เงินเดือน 15,000
16 ส.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อประจำสาขา Umay+ : บิ๊กซีมหาชัย,โรบินสันราชบุรี
1. ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน และหรือปฏิบัติงานที่เคาน์เตอร์รับชำระ ภายใต้การมอบหมายของหัวหน้างาน 2. ทำกิจกรรมทางการตลาด เช่น แจกใบปลิว, ทิชชู่, การขายทางโทรศัพท์ และกิจกรรมนอ...

EASY BUY CO.,LTD.
เงินเดือน 15,000-20,000 บาท
16 ส.ค. 62
15 . พนักงานขายทางโทรศัพท์ : เขตพื้นที่รามคำแหง
1. โทรติดต่อลูกค้าที่สมัครผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อนัดหมายการรับเอกสาร 2. โทรออกติดต่อลูกค้าเพื่อเสนอขายกิจกรรม (Campaign) ต่าง ๆ ในแต่ละช่วงเวลาตามที่ได้รับมอบหมาย 3. โทรออกเพื่อแนะนำให้ลูกค้าใหม่ ทำ...

EASY BUY CO.,LTD.
เงินเดือน พนักงานประจำเงินเดือน 15,000 บาท+ค่าล่วงเวลา
16 ส.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคสาขา Umay+ :โซนสีลม,ซีคอนสแควร์
1. ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน และหรือปฏิบัติงานที่เคาน์เตอร์รับชำระ ภายใต้การมอบหมายของหัวหน้างาน 2. ทำกิจกรรมทางการตลาด เช่น แจกใบปลิว, ทิชชู่, การขายทางโทรศัพท์ และกิจกรรมนอ...

EASY BUY CO.,LTD.
เงินเดือน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 18,000-20,000 บาท
16 ส.ค. 62
17 . พนักงาน Part-time
1. แยกเอกสารตามหมวดหมู่ 2. จัดเรียงเอกสารลงในกล่อง 3. คัดกรองเอกสาร ถานที่ปฏิบัติงาน: อาคารเมืองไทยภัทร คอมเพล็กซ์ (รัชดา) สมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสาร เพื่อรับการสัมภาษณ์ทันที !!!! ทุกวันจัน...

EASY BUY CO.,LTD.
เงินเดือน 325 บ./วัน
16 ส.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อเพื่อผู้บริโภคประจำสาขา Umay+ : สาขาเซ็นทรัลขอนแก่น
1. ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน และหรือปฏิบัติงานที่เคาน์เตอร์รับชำระ ภายใต้การมอบหมายของหัวหน้างาน 2. ทำกิจกรรมทางการตลาด เช่น แจกใบปลิว, ทิชชู่, การขายทางโทรศัพท์ และกิจกรรมนอ...

EASY BUY CO.,LTD.
เงินเดือน 15,000-20,000 บาท
16 ส.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อเพื่อผู้บริโภคประจำสาขา Umay+ :บิ๊กซีฉะเชิงเทรา , ปราจีนบุรี
1. ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน และหรือปฏิบัติงานที่เคาน์เตอร์รับชำระ ภายใต้การมอบหมายของหัวหน้างาน 2. ทำกิจกรรมทางการตลาด เช่น แจกใบปลิว, ทิชชู่, การขายทางโทรศัพท์ และกิจกรรมนอ...

EASY BUY CO.,LTD.
เงินเดือน 15,000-20,000 บาท
16 ส.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่วางแผนการตลาด 2
1. วางแผนกิจกรรมการตลาดโดยมุ่งเน้นขยายฐานลูกค้าใหม่ของบัตร Umay+ 2. คิด Campaign กิจกรรมส่งเสริมการขาย โปรโมชั่นใหม่ๆ เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าสมัครบัตร Umay+ 3. สร้างโอกาสในการบริหารต้นทุนโดยการประสา...

EASY BUY CO.,LTD.
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
16 ส.ค. 62
21 . IT Auditor
1. Prepare IT audit project as annual plan. 2. Execution IT audit as plan (Walkthrough, audit program, working paper, and other as required) within timeline. 3. Produce IT audit report with recommen...

EASY BUY CO.,LTD.
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
16 ส.ค. 62
22 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย สินเชื่อเพื่อผู้บริโภคสาขาUmay+ อุบลราชธานี,อุดรธานี
- สรรหาลูกค้าใหม่ของบัตร Umay+ - ส่งเสริมกิจกรรม Direct sale : ติดต่อรับเอกสารการสมัครจากลูกค้า - ประชาสัมพันธ์แบรนด์ umay+ ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น เช่น ทำกิจกรรมทางการตลาด แจกใบปลิว, ทิชชู่ เป...

EASY BUY CO.,LTD.
เงินเดือน 18,000-25,000 บาท
16 ส.ค. 62
23 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อเพื่อผู้บริโภคประจำสาขา Umay+ : พะเยา,เชียงใหม่
1. ปฏิบัติงานเพื่อสร้างยอดขาย และการบริการ ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน และหรือปฏิบัติงานที่เคาน์เตอร์รับชำระ ภายใต้การมอบหมายของหัวหน้างาน 2. ทำกิจกรรมทางการตลาด เช่น แจกใบปลิว, ทิชชู่, ก...

EASY BUY CO.,LTD.
เงินเดือน 15,000-20,000 บาท
16 ส.ค. 62
24 . เจ้าหน้าที่วางแผนปฏิบัติการทางธุกิจ
1. พัฒนาโครงการที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการปฏิบัติงานภายใน/ คู่ค้าทางธุรกิจ ประสานงานฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงการพัฒนาระบบงาน ให้สามารถรองรับการแข่งขันทางธุรกิจ 2. ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อ...

EASY BUY CO.,LTD.
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
16 ส.ค. 62
25 . เจ้าหน้าที่งานซ่อมบำรุง
1. ปฏิบัติงานด้านการให้บริการซ่อมบำรุงตามที่ได้รับการร้องขอเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพหรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการทำงาน วิเคราะห์และกำหนดแนวทางในการป้องกันปัญหาการซ่อมบำรุงเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเ...

EASY BUY CO.,LTD.
เงินเดือน 15,000
16 ส.ค. 62
26 . Training Officer
1.สามารถจัดทำแผนการอบรมประจำปี และจัดการอบรมตามแผน 2.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการอบรมและการประสานติดต่อ กับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3.มีความรู้ เข้าใจในระบบ e-Service ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงา...

EASY BUY CO.,LTD.
16 ส.ค. 62
27 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อเพื่อผู้บริโภคประจำสาขา Umay+ :งามวงศ์วาน,ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
1. ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน และหรือปฏิบัติงานที่เคาน์เตอร์รับชำระ ภายใต้การมอบหมายของหัวหน้างาน 2. ทำกิจกรรมทางการตลาด เช่น แจกใบปลิว, ทิชชู่, การขายทางโทรศัพท์ และกิจกรรมนอ...

EASY BUY CO.,LTD.
เงินเดือน 15,000-20,000 บาท
16 ส.ค. 62
28 . เจ้าหน้าที่อนุมัติสินเชื่อประจำ: กรุงเทพฯ
1. รับผิดชอบการบันทึกและตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าเบื้องต้นในการอนุมัติสินเชื่อหมุนเวียนและสินเชื่อผ่อนชำระ 2. ตรวจสอบเอกสารใบคำร้องขอต่างๆ เช่น ขอเพิ่มวงเงิน, ขอออกบัตรใหม่, ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล ของลูกค้...

EASY BUY CO.,LTD.
เงินเดือน 15,000 บาท
16 ส.ค. 62
29 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อเพื่อผู้บริโภคประจำสาขา Umay+หนองคาย
1. ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน และหรือปฏิบัติงานที่เคาน์เตอร์รับชำระ ภายใต้การมอบหมายของหัวหน้างาน 2. ทำกิจกรรมทางการตลาด เช่น แจกใบปลิว, ทิชชู่, การขายทางโทรศัพท์ และกิจกรรมนอ...

EASY BUY CO.,LTD.
เงินเดือน 15,000-20,000 บาท
16 ส.ค. 62
30 . เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
1. บันทึกข้อมูลของลูกค้าในระบบให้สมบูรณ์ (Key Full Application ) 2. เปลี่ยนแปลงข้อมูลให้กับลูกค้า ในกรณีที่ลูกค้ามีการร้องขอให้เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า (Change data ) 3. รวบรวมข้อมูลปัญหาที...

EASY BUY CO.,LTD.
เงินเดือน 12,000 บาท
16 ส.ค. 62
 พบ 30 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ