เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ONLINE MARKETING
-วิเคราะและวางแผนการตลาดด้านออนไลน์ให้สอดคล้องกับแผนการตลาดของบริษัท -นำเสนอเครื่องมือและวิธีการผ่านช่องทางออนไลน์ทุกประเภท -ติดตามข่าวสารและรูปแบบด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ -บริหารจัดการ Social M...

บริษัท คิงคอง กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 ม.ค. 62

บริษัท คิงคอง กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
18 ม.ค. 62
3 . ผู้จัดการร้าน,เชฟเบเกอร์รี่,พนักงานเบเกอร์รี่
- ทำเครื่องดื่มและเบเกอร์รี่ตามสูตรของทางร้าน - ควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามสูตรของทางร้าน - ดูแลความเรียบร้อยของร้าน

บริษัท คิงคอง กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป
18 ม.ค. 62

บริษัท คิงคอง กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
18 ม.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (สำนักงานใหญ่)
- ประสานงานภายในและภายนอกองค์กร - ดูแลงานเอกสาร จัดเก็บข้อมูลต่างๆ - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท คิงคอง กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 ม.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่ฝายบัญชี
- บันทึกข้อมูลทางการเงินตามระบบของบัญชี - จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท คิงคอง กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 ม.ค. 62

บริษัท คิงคอง กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน 15,000-20,000 ขึ้นไป
18 ม.ค. 62

บริษัท คิงคอง กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ
18 ม.ค. 62

บริษัท คิงคอง กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน 310
18 ม.ค. 62

บริษัท คิงคอง กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 10,000-12,000
18 ม.ค. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ