JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างซ่อมบำรุง
-รับผิดชอบหน้าที่งานซ่อมแซมบำรุงอาคาร ดูแลงานระบบต่าง ๆ ภายในอาคาร อาทิเช่น ระบบไฟฟ้า,ระบบโทรศัพท์,งานระบบปรับอากาศ -อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท คิงคอง กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 เม.ย. 62

บริษัท คิงคอง กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 12,000 บาทขึ้นไป
19 เม.ย. 62
3 . QA & QC เจ้าหน้าที่ประกัน/ควมคุมคุณภาพ
- ควบคุม ดูแล ติดตาม การดำเนินการตรวจสอบวัตถุดิบ อาหาร เเละผลิตภัณฑ์ - ตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพ/เคมี/ชีวภาพ (ปริมาณเชื้อ) ของวัตถุดิบ และเนื้อสัตว์แปรรูปได้ - ออกเอกสารรับรองผลการตรวจก่อนกระจายสู่สาขา...

บริษัท คิงคอง กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด
19 เม.ย. 62
4 . ผู้จัดการร้าน,พนักงานเบเกอร์รี่ (Centralเวสเกต,ซีคอนศรีนครินทร์,อโศก,รังสิต)
- ทำเครื่องดื่มและเบเกอร์รี่ตามสูตรของทางร้าน - ควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามสูตรของทางร้าน - ดูแลความเรียบร้อยของร้าน

บริษัท คิงคอง กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป
19 เม.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (สำนักงานใหญ่)
- ประสานงานภายในและภายนอกองค์กร - ดูแลงานเอกสาร จัดเก็บข้อมูลต่างๆ - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท คิงคอง กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 เม.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่ฝายบัญชี
- บันทึกข้อมูลทางการเงินตามระบบของบัญชี - จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท คิงคอง กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 เม.ย. 62

บริษัท คิงคอง กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000-20,000 ขึ้นไป
19 เม.ย. 62

บริษัท คิงคอง กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ
19 เม.ย. 62

บริษัท คิงคอง กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน 310
19 เม.ย. 62

บริษัท คิงคอง กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 10,000-12,000
19 เม.ย. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ