JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Merchandiser
-ทำหน้าที่เป็นตัวกลางสื่อสารระหว่างลูกค้าและหน่วยงานต่างๆในบริษัท เพื่อให้พัฒนาตัวอย่าง การอนุมัติตัวอย่าง รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า ออกคำสั่งผลิต ประสานงานกับฝ่ายวางแผนการผลิต เพื่อให้บริษัทสร้างยอดขายแ...

THAI SOCK CO.,LTD. บริษัท ถุงเท้าไทย จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
-งานเบิกจ่ายอุปกรณ์สำนักงาน,อุปกรณ์ทำความสะอาด -งานบริหารจัดการพื้นที่ส่วนกลาง -งานคีย์ข้อมูล/จัดเก็บเอกสาร -งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

THAI SOCK CO.,LTD. บริษัท ถุงเท้าไทย จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (Planning)รับสมัครด่วน !
- วิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนกำลังการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย - ควบคุมและติดตามประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง - รับผิดชอบงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

THAI SOCK CO.,LTD. บริษัท ถุงเท้าไทย จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ