JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Graphic Design(บ.ในเครือผลิตเกี่ยวกับอาหารสัตว์เลี้ยง เช่นอาหารสุนัข&แมว)Urgently Required !
-ออกแบบสื่อโฆษณาใน media ต่างๆ ,ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์,ออกแบบบรรจุภัณฑ์,ออกแบบ material สัมมนาและ point of purchase -จัดทำ VDO / GIF File -ดำเนินการผลิตสื่อบางชนิดเอง -ออกแบบและตกแต่งสถานที่(หน้าร้าน ...

บริษัท จีแคป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 เม.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่การตลาดรับสมัครด่วน !
-ดูแลสื่อโฆษณา + คอนเทนต์ Online/Offline พร้อมตรวจสอบงาน -เดินสำรวจตลาดพบปะลูกค้า และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบริษัท และโปรโมชั่นทางการตลาด -จัดทำข้อมูล Competitive Advantage -จัดสัมมนา พร้อมทั้งทำ re...

บริษัท จีแคป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 เม.ย. 62
3 . ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ประจำโรงงานอยุธยา)
1.งานสรรหาว่าจ้างทั้งระบบ(HRM.) -จัดทำแผนกำลังคนในระยะสั้นและระยะยาว -งานวางแผนการสรรหาบุคลากร -งานวางแผนการคัดเลือก -งานเอกสารสัญญาจ้าง เอกสารการเริ่มงาน/ปฐมนิเทศ 2.งานพัฒนาและฝึกอบรม(HRD) -ส...

บริษัท จีแคป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 เม.ย. 62
4 . Creative Content Editor(บ.ในเครือทำธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง เช่น อาหารสุนัข&แมว)
-พัฒนา Content คุณภาพ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์ในการนำเสนอผ่าน Online Channels ทั้งหมด (เช่น Social Media,Offical Website, E-mail) รวมถึงสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ -ศึกษา ค้นหาข้อมูล และนำมาเรียบเร...

บริษัท จีแคป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 เม.ย. 62
5 . หัวหน้าแผนกจัดซื้อ(ปฏิบัติงานโรงงานอยุธยา)รับสมัครด่วน
- ควบคุมและดูแลด้านการจัดซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตทั้งภายในและภายนอกประเทศ - บริหารทีมงานให้ดำเนินการจัดซื้อและรับเข้าสินค้าให้เป็นไปตามแบบแผน - บริหารค่าใช้จ่ายและงบประมาณในการจัดซื้อให้้ถูกต้องเ...

บริษัท จีแคป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 เม.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่ซื้อขายทองคำแท่ง (Trader)รับสมัครด่วน !
-แจ้งข้อมูลข่าวสารการลงทุนด้านทองคำให้กับลูกค้า -รับคำสั่งซื้อขายทองคำจากลูกค้า และ บันทึกข้อมูลในระบบ -เวลาปฏิบัติงานที่เปิดรับ ณ ขณะนี้ * กลางวัน เวลา 8.30-17.30 น.

บริษัท จีแคป จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 เม.ย. 62
7 . Export Exclutive(บ.ในเครือผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง เช่น อาหารสุนัข และ แมว)รับสมัครด่วน !
-ประสานงานและติดตามลูกค้าต่างประเทศ -ประสานงานส่วนวางแผนและการจัดส่งสินค้าต่างประเทศและงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท จีแคป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 เม.ย. 62
8 . .Net Programmerรับสมัครด่วน !
-Review the existing system and Proposing ideas for system improvements, including cost proposals -Working closely with analysts, designers and staff -Producing detailed specifications and developi...

บริษัท จีแคป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 เม.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี - จัดทำกระดาษทำการผลการตรวจสอบ เมื่อออกตรวจสอบแผนกต่างๆ ตามแผนงาน - ตรวจสอบประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการควบคุมภายในของบริษัท

บริษัท จีแคป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 เม.ย. 62
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ