JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . IT Supportรับสมัครด่วน !
-Support ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ในเครือบริษัท -จัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง -ซ่อมและบำรุงรักษา ระบบคอมพิวเตอร์ -งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท จีแคป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 ก.พ. 62
2 . ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน(CFO)รับสมัครด่วน !
-วิเคราะห์และกำหนดงบประมาณการลงทุน -กำหนดกลยุทธ์ทางการเงิน วางแผนและประมาณการ การใช้เงินร่วมกับCEO และหัวหน้าแต่ละฝ่าย -กำกับดูแลการทำบัญชี การควบคุมภายในทางการเงินและการบริหารเงินสด -บริหารจัดการด...

บริษัท จีแคป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 ก.พ. 62
3 . Sales Jewelry(บ.ในเครือผลิตเกี่ยวกับงานด้านจิวเวลรี่ งานเงิน งานทอง)รับสมัครด่วน !
-ติดต่อประสานงานกับลูกค้าทั้งภายใน และภายนอกประเทศ -ดูแลลูกค้าเก่า และหาลูกค้ารายใหม่ให้กับทางบริษัท -นำเสนอขายสินค้าด้านเครื่องประดับอัญมณี -นำเสนอรายงานส่งสรุปยอดขายกับทางผู้ใต้บังคับบัญชา

บริษัท จีแคป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 ก.พ. 62
4 . ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ประจำโรงงานอยุธยา)
1.งานสรรหาว่าจ้างทั้งระบบ(HRM.) -จัดทำแผนกำลังคนในระยะสั้นและระยะยาว -งานวางแผนการสรรหาบุคลากร -งานวางแผนการคัดเลือก -งานเอกสารสัญญาจ้าง เอกสารการเริ่มงาน/ปฐมนิเทศ 2.งานพัฒนาและฝึกอบรม(HRD) -ส...

บริษัท จีแคป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 ก.พ. 62
5 . หัวหน้าขนส่งสินค้า(บ.ในเครือผลิตเกี่ยวกับอาหารสัตว์ เช่น อาหารสุนัข&อาหารแมว)
-บริหารจัดการจัดรับ-ส่งสินค้า -บริหารจัดการทีมหรือช่องทางการขาย Modern Trade -วางแผนและควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านสินค้าและจัดส่ง -ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรและระบบงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเน...

บริษัท จีแคป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 ก.พ. 62
6 . หัวหน้าแผนกจัดซื้อ(ปฏิบัติงานโรงงานอยุธยา)รับสมัครด่วน
- ควบคุมและดูแลด้านการจัดซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตทั้งภายในและภายนอกประเทศ - บริหารทีมงานให้ดำเนินการจัดซื้อและรับเข้าสินค้าให้เป็นไปตามแบบแผน - บริหารค่าใช้จ่ายและงบประมาณในการจัดซื้อให้้ถูกต้องเ...

บริษัท จีแคป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 ก.พ. 62
7 . ธุรการฝ่ายขาย(บริษัทในเครือทำธุรกิจเกี่ยวกับ ตุ๊กตาชุบเคลือบทอง)รับสมัครด่วน !
-ดูแลลูกค้าหน้าร้าน นำเสนอสินค้า และดูแลความเรียบร้อยของสินค้า -ออกบิลสินค้า/สรุปยอด ซื้อ-ขาย สินค้า/เช็คสต็อคสินค้า/ทำสรุปยอดฝากขาย -เปิดบิล order/ติดตาม order กับทางโรงงาน -เคลียร์รายการสรุปยอดเง...

บริษัท จีแคป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 ก.พ. 62
8 . .Net Programmerรับสมัครด่วน !
-Review the existing system and Proposing ideas for system improvements, including cost proposals -Working closely with analysts, designers and staff -Producing detailed specifications and developi...

บริษัท จีแคป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 ก.พ. 62
9 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี - จัดทำกระดาษทำการผลการตรวจสอบ เมื่อออกตรวจสอบแผนกต่างๆ ตามแผนงาน - ตรวจสอบประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการควบคุมภายในของบริษัท

บริษัท จีแคป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 ก.พ. 62
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ