JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าทีมเซลล์ ฐานเงินเดือน 25,000-35,000 (ไม่รวมคอมมิชชัน)Urgently Required !
-จัดการ,ดูแล,อบรม กระตุ้นให้ทีมขายให้สามารถบรรลุเป้าหมาย และเติบโตได้ -รักษาและดำเนินขั้นตอนเพื่อสร้างโอกาสทางการขาย -ค้นคว้า และ พัฒนาแนวทาง วิธีการขายใหม่ๆ -รายงานสรุปประจำ สัปดาห์/เดือน ตามมอบหม...

TOPICA Native HR
เงินเดือน 25,000-35,000 บาท (ยังไม่รวมโบนัสและคอมมิชชัน)
16 ก.พ. 62
2 . หัวหน้าฝ่ายขาย ฐานเงินเดือน 35,000 ไม่รวมค่าคอมUrgently Required !
-จัดการ,ดูแล,อบรม กระตุ้นให้ทีมขายให้สามารถบรรลุเป้าหมาย และเติบโตได้ -รักษาและดำเนินขั้นตอนเพื่อสร้างโอกาสทางการขาย -ค้นคว้า และ พัฒนาแนวทาง วิธีการขายใหม่ๆ -รายงานสรุปประจำ สัปดาห์/เดือน ตามมอบหม...

TOPICA Native HR
เงินเดือน 25,000-35,000 บาท (ยังไม่รวมคอมมิชชัน)
16 ก.พ. 62
3 . งานบริการลูกค้า รายได้รวม 25,000บาท/เดือนUrgently Required !
-คอยให้บริการลูกค้าในการให้ข้อมูล รวมทั้งตอบคำถามเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัท -คอยจัดการแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าผ่านช่องทาต่างๆของบริษัท อาทิ Email เบอร์ hotline, website, social media และอีกมากมาย ...

TOPICA Native HR
เงินเดือน ฐาน 15,000 - 18,000 บาท
16 ก.พ. 62
4 . พนักงานขาย รายได้ 30,000-50,000++Urgently Required !
- ฐานเงินเดือน 15,000-30,000 บาท(ตามประสบการณ์และความสามารถ) - รายได้รวมต่อเดือน 30,000-50,000++(ตามผลงาน) - ไม่ต้องหาลูกค้า มีฐานรายชื่อให้ (ลูกค้าลงทะเบียนมาเอง) - มีการเทรนงานให้(หลังจากสัมภาษณ์...

TOPICA Native HR
เงินเดือน 30,000-50,000++ (รวมค่าคอมมิชชัน)
16 ก.พ. 62
5 . การตลาดออนไลน์ ฐานเงินเดือน 17,000-35,000บาทUrgently Required !
- วิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าบนสื่อ Social media - สร้างโฆษณาบนสื่อ Social Media - สร้าง Content ให้น่าสนใจ เพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย - วิจัยและพัฒนา เทรนด์การตลาดใหม่ๆ (Content MK,Re-targeting,...

TOPICA Native HR
เงินเดือน 17,000 - 35,000 บาท (ต่อรองได้)
16 ก.พ. 62
6 . English Tester Executive Income up to 20,000++Urgently Required !
- ดูแลนักเรียนในห้องเรียนออนไลน์ของ TOPICA ให้สามารถเรียนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียนรวมถึงให้ตรงกับเป้าหมายผู้เรียน - ประสานงานกับอาจารย์ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เพื่อพัฒนาหลักส...

TOPICA Native HR
เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท
16 ก.พ. 62
7 . IT Helpdesk/SupportUrgently Required !
รายละเอียดเบื้องต้น -รายได้รวมต่อเดือน 27,000-35,000++ บาท -เทรนงานต่างประเทศ 3-6 เดือน -มีเงินสนับสนุนค่าที่พัก ค่าทำงานต่างประเทศ -ทำงานเป็นกะ 7.30-16.00น. หรือ 16.00-23.50น. -ค่าล่วงเวลา 200% ...

TOPICA Native HR
เงินเดือน 15,000-20,000 บาท/ต่อรองได้
16 ก.พ. 62
8 . เทเลเซลล์รายได้รวม 50,000 บาทUrgently Required !
- ฐานเงินเดือน 15,000-30,000 บาท(ตามประสบการณ์และความสามารถ) - รายได้รวมต่อเดือน 30,000-50,000++(ตามผลงาน) - ไม่ต้องหาลูกค้า มีฐานรายชื่อให้ (ลูกค้าลงทะเบียนมาเอง) - มีการเทรนงานให้(หลังจากสัมภาษณ์...

TOPICA Native HR
เงินเดือน 30,000-50,000++ (รวมค่าคอมมิชชัน)
16 ก.พ. 62
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ