เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (มีฐานเงินเดือน+รายได้สูง)Urgently Required !
รายละเอียดงาน - รายได้รวมต่อเดือน 25,000-40,000++ (ตามผลงาน) - มีฐานเงินเดือน+มีค่าคอมมิชชัน - ไม่ต้องหาลูกค้า มีฐานรายชื่อให้ - มีการเทรนงานให้(หลังจากสัมภาษณ์ผ่าน)ไม่มีประสบการณ์ก็สามารถสมัครได้...

TOPICA Native HR
เงินเดือน 25,000-40,000++ (รวมค่าคอมมิชชัน)
16 ธ.ค. 61
2 . พนักงานขายมีฐานเงินเดือน รายได้สูงUrgently Required !
รายละเอียดงาน - รายได้รวมต่อเดือน 25,000-40,000++ (ตามผลงาน) - มีฐานเงินเดือน+มีค่าคอมมิชชัน - ไม่ต้องหาลูกค้า มีฐานรายชื่อให้ - มีการเทรนงานให้(หลังจากสัมภาษณ์ผ่าน)ไม่มีประสบการณ์ก็สามารถสมัครได้...

TOPICA Native HR
เงินเดือน 25,000-40,000++
16 ธ.ค. 61
3 . งานขายประจำสำนักงานมีฐานเงินเดือน รายได้สูงUrgently Required !
รายละเอียดงาน - รายได้รวมต่อเดือน 25,000-40,000++ (ตามผลงาน) - มีฐานเงินเดือน+ค่าคอมมิชชัน - ไม่ต้องหาลูกค้า มีฐานรายชื่อให้ - มีการเทรนงานให้(หลังจากสัมภาษณ์ผ่าน)ไม่มีประสบการณ์ก็สามารถสมัครได้ ...

TOPICA Native HR
เงินเดือน รายได้รวมต่อเดือน 25,000-40,000++
16 ธ.ค. 61
4 . Telesales รายได้รวม 40000++Urgently Required !
รายละเอียดงาน - รายได้รวมต่อเดือน 25,000-40,000++ (ตามผลงาน) - มีฐานเงินเดือน+คอมมิชชัน - ไม่ต้องหาลูกค้า มีฐานรายชื่อให้ - มีการเทรนงานให้(หลังจากสัมภาษณ์ผ่าน)ไม่มีประสบการณ์ก็สามารถสมัครได้ - ท...

TOPICA Native HR
เงินเดือน 15,000-25,000 บาท (ไม่รวมค่าคอมมิชชัน)
16 ธ.ค. 61
5 . Graphic DesignerUrgently Required !
-ออกแบบ Graphic Design ผลิตภัณฑ์และแบรนด์ของบริษัท -ทำงานร่วมกับทีมการตลาดออนไลน์ในการปรับปรุง พัฒนา งานGraphic ให้สอดคล้องกับคอนเทนต์ -หากมีประสบการณ์ด้านการทำ UI/UX จะพิจารณาเป็นพิเศษ ***หากมีแ...

TOPICA Native HR
เงินเดือน 23,000-30,000 บาท(ต่อรองได้)
16 ธ.ค. 61
6 . ฝ่ายประสานงาน(Account Executive )Urgently Required !
- รับผิดชอบในการสร้างและจัดเก็บเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับแผนก - ตรวจสอบรายได้ คำนวณ และทำจ่ายค่าตอบแทนกับอาจารย์ทั้งหมดในระบบ - ประสานงานกับแผนกอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - งานตามที่ได้รับมอบหมาย - ปฎิ...

TOPICA Native HR
เงินเดือน 17,000-25,000 บาท (ต่อรองได้)
16 ธ.ค. 61
7 . Copywriter (สร้างคอนเทนต์บนSocial Media)Urgently Required !
*สร้าง Content เพื่อโปรโมทแบรนด์และผลิตภัณฑ์ของบริษัท *สร้าง Content ลงทางโซเชียลมีเดียอาทิ Facebook,IG,Twitter *คิด Content ใหม่ๆเพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย *ทำงานกับทีมการตลาดออนไลน์เพื่อปรับป...

TOPICA Native HR
เงินเดือน 17,000 - 27,000 บาท (ตามประสบการณ์)
16 ธ.ค. 61
8 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)Urgently Required !
-ติดต่อประสานงาน นัดหมาย ผู้สมัครงานให้เข้ามาสัมภาษณ์ -ควบคุมดูแลเอกสารการสมัครงานและเอกสารอื่นๆตามมอบหมาย -อธิบายเกี่ยวกับหน้าที่,ตำแหน่งงาน,ผลประโยชน์ให้ผู้สมัคร -ดูแลผู้สมัครงานจนสิ้นสุดกระบวนกา...

TOPICA Native HR
เงินเดือน 15,000 - 18,000 (ต่อรองได้)
16 ธ.ค. 61
9 . เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์Urgently Required !
รายได้และความก้าวหน้า *รายได้รวม 17,000-27,000บาท (สามารถต่อรองได้ตามประสบการณ์) *โอกาสเติบโตเป็นผู้จัดการภายใน 1-2ปี *มีการประเมินผลงาน2ครั้งต่อปี เพื่อปรับฐานฐานเงินเดือน+พิจารณาเลือนตำแหน่ง ห...

TOPICA Native HR
เงินเดือน 17,000 - 27,000 บาท (ตามประสบการณ์)
16 ธ.ค. 61
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ