เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าบำรุงรักษา/เจ้าหน้าที่บำรุงรักษา
- ดำเนินงานหน่วยงานซ่อมบำรุงตามแผน - จัดทำ/วางแผนระบบ PM/Check Sheet เครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องมือเครื่อง ใช้ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานได้เป็นปกติ และปลอดภัย - ควบคุมดูแลระบบไฟฟ้าโรงงาน แล...

บริษัท เฮงเกอร์ เอ็ม เอฟ อาร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 16,000 - 23,000
17 พ.ย. 61
2 . Sales
1. ดูแลงานขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 2. หากลุ่มลูกค้ารายใหม่ด้วยตนเองได้ 3. ดูแลความเรียบร้อยเอกสารของลูกค้า และบริษัทฯ ให้ถูกต้องครบถ้วน  4. ทำรายงานสรุปประจำสัปดาห์และประจำเดือน 5. อื่นๆ ตาม...

บริษัท เฮงเกอร์ เอ็ม เอฟ อาร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 - 22,000 + ค่าคอมมิชชั่น
17 พ.ย. 61
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ