JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรจัดการระบบคอมพิวเตอร์รับสมัครด่วน !
1. จัดเตรียม ตรวจสอบ ควบคุมดูแลระบบงานคอมพิวเตอร์ด้าน Server,SQL,Network,E-mail,Internet Software 2. ซ่อมแซมและดูแลบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท 3. จัดเตรียม Hardware, Software ให้เพียงพอและทัน...

บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
24 มิ.ย. 62
2 . วิศวกรสุขาภิบาล (สัญญาจ้าง) รับสมัครด่วน !
1.ช่วยผู้เชี่ยวชาญทบทวน ตรวจสอบแบบงานสุขาภิบาล และงานที่เกี่ยวข้องของโครงการฯ 2.จัดทำรายงานประจำสัปดาห์ ประจำเดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องของโครงการฯ

บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
24 มิ.ย. 62
3 . พนักงานขับรถส่วนกลางและขับรถผู้บริหารรับสมัครด่วน !
1. ขับรถผู้บริหาร 2. ตรวจสภาพโดยรวมของรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ 3. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
24 มิ.ย. 62
4 . วิศวกรงานทางรับสมัครด่วน !
1. ออกแบบรายละเอียดงานทาง 2. ถอดแบบและคิดปริมาณงาน 3. เขียนรายงานในส่วนของงานวิศวกรรม 4. ประสานกับหน่วยงานต่างๆ

บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
24 มิ.ย. 62
5 . วิศวกรโครงสร้าง (สายงานท่าเรือ Port Engineer)
1. สำรวจพื้นที่โครงการ 2. จัดทำรายงาน 3. คำนวณรายการประกอบแบบ BOQ 4. สามารถออกแบบรายละเอียดได้

บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
24 มิ.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ