JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Site Engineer ไซต์งานกรุงเทพรับสมัครด่วน !
1. เปิด PR สั่งจ้างผู้รับเหมา และตรวจสอบผลงานก่อสร้าง 2. ตรวจสอบความถูกต้องของงานให้สอดคล้องกับแบบ 3. เร่งรัดงานให้เป็นไปตามแผน 4. ตรวจสอบความเรียบร้อย ของงานผู้รับเหมาหลักให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรม ...

บริษัท อิทธิพันธ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
เงินเดือน 20,000 - 25,000
16 ก.ย. 62
2 . Office Engineerรับสมัครด่วน !
1.จัดทำเอกสารต่างๆของโครงการที่รับผิดชอบ ให้ถูกต้องและเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด 2.ขณะดำเนินการโครงการ แผนงาน ( แผนงานหลัก ) / ประจำเดือน / สัปดาห์ / ประจำวัน ) 3.การเตรียม ก่อนเริ่มงาน ( วัสดุ / อุ...

บริษัท อิทธิพันธ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
เงินเดือน 25,000 - 35,000 บาท (ไม่รวมสวัสดิการ)
16 ก.ย. 62
3 . Project Engineerรับสมัครด่วน !
1. การจัดทำ Project Quality 2. ขณะดำเนินการโครงการแผนงาน ( แผนงานหลัก / ประจำเดือน / สัปดาห์ / ประจำวัน ) 3.การเตรียมก่อนเริ่มงาน ( วัสดุ / อุปกรณ์ / เครื่องมือ เครื่องจักร ) 4. การปฏิบัติงานในช่วง...

บริษัท อิทธิพันธ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
เงินเดือน 30,000 - 40,000 บาท
16 ก.ย. 62
4 . ผู้จัดการโครงการ ( Project manager )โครงการก่อสร้าง
1. จัดหาผู้รับเหมาในส่วนงานให้เหมาะสม และทันเวลา 2. บริหารงานให้ได้ตามแผนการเบิกเงิน 3. ส่งมอบงานให้ทันกำหนดเวลาตามสัญญา 4. บริหารต้นทุนงาน ให้เป็นไปตามงบประมาณที่วางไว้ 5. คัดเลือกทีมงาน วางแนวทา...

บริษัท อิทธิพันธ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
เงินเดือน 40,000 - 60,000
16 ก.ย. 62
5 . โฟร์แมนคุมงานก่อสร้าง/งานสำรวจ/งานสโตส์รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมดูแลงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด 2.ประสานงานกับผู้รับเหมา และตรวจงานเบื้องต้นในการเบิงวดส่งงาน 3.ควบคุมงานโครงการ และตรวจสอบดูหน้างานติดตั้งประกอบงาน กระจกหน้าต่างประตูอาคาร และงาน...

บริษัท อิทธิพันธ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 30,000 บาท
16 ก.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ