JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่กราฟิคและCreativeรับสมัครด่วน !
1. จัดทำและวางแผนการสอน Fackbook live, youtube 2. ออกแบบ Art Work ต่างๆให้น่าสนใจ 3. ปรับปรุง อัพเดรท ข้อมูลข่าวสารใน web Page 4. รีทัชภาพ ถ่ายภาพวิดิโอ ลูกค้างานอบรม 5. ตัดต่อภาพโฆษณา

บริษัท พาร์ทเนอร์ชิพ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ แอนด์ แมนเนจเมนท์ จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 10,000 - 15,000 + มีเบี้ยเลี้ยงปฏิบัติงานนอกสถานที่ 100 บาทต่อวัน
17 ก.พ. 62
2 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนการผลิตรับสมัครด่วน !
1. เก็บรวบข้อมูลการผลิต 2. ตรวจสอบและควบคุมเป้าหมายการผลิตตามที่ฝ่ายบริหารกำหนอ 3. ประสานงานการผลิต และ บริหารจัดการด้านการผลิต 4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พาร์ทเนอร์ชิพ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ แอนด์ แมนเนจเมนท์ จำกัด
3 อัตรา กะกลางคืน
เงินเดือน 15,000
17 ก.พ. 62
3 . เจ้าหน้าที่แผนกบริการฝึกอบรมรับสมัครด่วน !
1. ประสานงานฝึกอบรม และรับลงทะเบียนการอบรม 2. จัดอบรมให้กับลูกค้าทั้งแบบ Inhouse และ Publice 3. วางแผนการบริการงานอบรม เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ 4. ควบคุมระบบฐานข้อมูลทะเบียนกลางงานอ...

บริษัท พาร์ทเนอร์ชิพ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ แอนด์ แมนเนจเมนท์ จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 12,000 +
17 ก.พ. 62
4 . เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชีการเงินรับสมัครด่วน !
1. บันทึกข้อมูล บิลซื้อ บิลขาย 2. จัดทำทะเบียนลูกหนี้ เจ้าหนี้ 3. จัดทำเอกสารด้านบัญชีส่ง สำนักงาน 4. จัดเตรียมเอกสารตามที่ผู้จัดการมอบหมาย สวัดดิการตำแหน่งงานนี้ - มีค่า KPI สูงสุด 3,000บาทต่...

บริษัท พาร์ทเนอร์ชิพ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ แอนด์ แมนเนจเมนท์ จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 10,000-15,000
17 ก.พ. 62
5 . Marketting Officerรับสมัครด่วน !
1.วางแผนการตลาด และกลยุทธ์การตลาด 2.คิด Content และสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Youtube Line@ หรือ ช่องทางออนไลน์อื่นๆ ตำแหน่งนี้ไม่ใช่ตำแหน่งออกแบบ เนื่องจากมีตำแหน่ง กราฟฟิคแล้ว

บริษัท พาร์ทเนอร์ชิพ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ แอนด์ แมนเนจเมนท์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลงกัน
17 ก.พ. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ