JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . QC โรงงานซักผ้า
- ตรวจสอบและคัดแยกผ้า - ตรวจสอบความสะอาดของผ้า - รายงานผลการปฎิบัติงานการควบคุมคุณภาพ - ปฎิบัติงานได้ตามที่ได้รับมอบหมาย - ตรวจสอบจำนวนของผ้า - ควบคุมคุณภาพ - ทำงานกะเช้า 08.00 - 17.00 น. - ทำง...

บริษัท พาร์ทเนอร์ชิพ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ แอนด์ แมนเนจเมนท์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามข้อตกลง
24 มิ.ย. 62
2 . พนักงานขับรถส่งผ้ารับสมัครด่วน !
ขับรถส่งของในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล

บริษัท พาร์ทเนอร์ชิพ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ แอนด์ แมนเนจเมนท์ จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลงกัน
24 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่บริหารการอบรมรับสมัครด่วน !
1. เก็บรวบข้อมูล และลงทะเบียนการอบรม 2. ตรวจสอบและควบคุมเป้าหมายการการอบรมตามที่ฝ่ายบริหารกำหนด 3. ประสานงานการอบรม และ บริหารจัดการด้านการอบรมภายนอก 4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พาร์ทเนอร์ชิพ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ แอนด์ แมนเนจเมนท์ จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน 12,000
24 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า รับสมัครด่วน !
1. ประสานงานฝึกอบรม และรับลงทะเบียนการอบรม 2. จัดอบรมให้กับลูกค้าทั้งแบบ Inhouse และ Publice 3. วางแผนการบริการงานอบรม เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ 4. ควบคุมระบบฐานข้อมูลทะเบียนกลางงานอ...

บริษัท พาร์ทเนอร์ชิพ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ แอนด์ แมนเนจเมนท์ จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 10,000-14,000
24 มิ.ย. 62
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ