JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Marketting Officer เจ้าหน้าที่กลยุทธ์การตลาด
1.)จัดทำการเขียนบทความของสื่อต่างๆ และให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ ที่ได้รับมอบหมายขององค์กร ดูแลสื่อต่างๆ ขององค์กร เช่น Facebook, Website, Line, Instagram และ Youtube ฯลฯ 2.) ทำการวิเคราะห์ และสรุปเบื้...

บริษัท พาร์ทเนอร์ชิพ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ แอนด์ แมนเนจเมนท์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลงกัน
20 เม.ย. 62
2 . พนักงานขับรถส่งผ้ารับสมัครด่วน !
ขับรถส่งของในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล

บริษัท พาร์ทเนอร์ชิพ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ แอนด์ แมนเนจเมนท์ จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลงกัน
20 เม.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่บริหารการอบรมรับสมัครด่วน !
1. เก็บรวบข้อมูล และลงทะเบียนการอบรม 2. ตรวจสอบและควบคุมเป้าหมายการการอบรมตามที่ฝ่ายบริหารกำหนด 3. ประสานงานการอบรม และ บริหารจัดการด้านการอบรมภายนอก 4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พาร์ทเนอร์ชิพ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ แอนด์ แมนเนจเมนท์ จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน 12,000
20 เม.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า รับสมัครด่วน !
1. ประสานงานฝึกอบรม และรับลงทะเบียนการอบรม 2. จัดอบรมให้กับลูกค้าทั้งแบบ Inhouse และ Publice 3. วางแผนการบริการงานอบรม เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ 4. ควบคุมระบบฐานข้อมูลทะเบียนกลางงานอ...

บริษัท พาร์ทเนอร์ชิพ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ แอนด์ แมนเนจเมนท์ จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 10,000-14,000
20 เม.ย. 62
5 . Salesรับสมัครด่วน !
1.วางแผนการขาย และกลยุทธ์การขาย 2.นำเสนอผลิตภัณฑ์ และโทรหาลูกค้า 3. รักษายอดขาย 4. ปฏิบัติงานขายอื่นๆ

บริษัท พาร์ทเนอร์ชิพ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ แอนด์ แมนเนจเมนท์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลงกัน
20 เม.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ