เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการรับสมัครด่วน !
1. รับลงทะเบียนงานอบรม 2. เสนอและแนะนำผลิตภัณฑ์งานฝึกอบรม 3. ประสานงานลูกค้า 4. ออกปฏิบัติหน้าที่ในการประสานงานภาคสนาม (มีเบี้ยปฏิบัติงานนอกสถานที่)

บริษัท พาร์ทเนอร์ชิพ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ แอนด์ แมนเนจเมนท์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 10,000 - 15,000
15 ธ.ค. 61
2 . Salesรับสมัครด่วน !
1. นำเสนอขายหลักสูตรการฝึกอบรม 2. ประสานงานการขายและติดตามลูกค้าทางโทรศัพท์ 3. ติดตามและนำเสนอโปรโมชั่นการอบรม 4. จัดอบรมแบบ Public

บริษัท พาร์ทเนอร์ชิพ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ แอนด์ แมนเนจเมนท์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 10,000 - 15,000
15 ธ.ค. 61
3 . เจ้าหน้าที่แผนกบริการฝึกอบรมรับสมัครด่วน !
1. ประสานงานฝึกอบรม และรับลงทะเบียนการอบรม 2. จัดอบรมให้กับลูกค้าทั้งแบบ Inhouse และ Publice 3. วางแผนการบริการงานอบรม เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ 4. ควบคุมระบบฐานข้อมูลทะเบียนกลางงานอ...

บริษัท พาร์ทเนอร์ชิพ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ แอนด์ แมนเนจเมนท์ จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 12,000 +
15 ธ.ค. 61
4 . วิทยากรประจำ สาขา พัฒนาบุคคล
1 ปฏิบัติหน้าที่การสอนด้านพัฒนาบุคลากร 2 ออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรม 3 ประเมินผลการจัดอบรมด้านความปลอดภัย

บริษัท พาร์ทเนอร์ชิพ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ แอนด์ แมนเนจเมนท์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง (สามารถปฏิบัติงานที่ ต.อ้อมน้อยได้)
15 ธ.ค. 61
5 . หัวหน้าแผนกบุคคลรับสมัครด่วน !
1. วางแผนด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและสวัสดิการของพนักงาน 2. บริหารกลยุทธ์การบริหาร 3. งานด้านทรัพยากรบุคคล 4. งานด้าน ISO 5. งานสรรหาว่าจ้าง 6. งานประสานงานโรงงาน 7. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย...

บริษัท พาร์ทเนอร์ชิพ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ แอนด์ แมนเนจเมนท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 ธ.ค. 61
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ