JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Purchasing Officer
1.จัดทำเอกสารการสั่งซื้อ 2.ติดต่อ เจรจา เปรียบเทียบราคา 3.ทำการสรรหาผู้ขายรายใหม่ 4.ทำการประเมินผู้ขาย 5.ดำเนินการสั่งซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ 6.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Hirayama (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
16 พ.ค. 62

Hirayama (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 พ.ค. 62
3 . Maintenance
1.หน้าที่ดูแลระบบไฟฟ้าของเครื่องจักรในโรงงาน

Hirayama (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 พ.ค. 62
4 . Purcheasing Supervisor
- รับผิดชอบในการวางแผนและกระบวนการในการคัดเลือก รวมถึงการเจรจา พร้อมทั้งพิจารณาการจัดส่ง จัดซื้อให้ทันต่อความต้องการแต่ละหน่วยงาน - กำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงานวิธีการปฎิบัติงานของฝ่ายจัดซื้อ - จัดท...

Hirayama (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
16 พ.ค. 62

Hirayama (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 พ.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ