JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าแผนกยานยนต์
- ดูแลและรับผิดชอบงานซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะภายในองค์กร - ควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง และทำสรุปค่าใช้จ่ายเสนอผู้บังคับบัญชา - ประสานงานภายใน และภายนอกองค์กรในงานที่ได้รับมอบหมาย - งานอื่นๆ ตา...

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
27 พ.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายการตลาด
- ดูแลด้านเอกสารต่างๆ ภายในฝ่ายการตลาด - จัดเตรียมสื่อต่างๆ ที่ต้องใช้สำหรับหน้าร้านขายปลีก - ประสานงานส่วนต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร - หาข้อมูลสินค้าต่างๆ เพื่อวิเคราะห์คู่แข่ง - งานอื่นๆที่...

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
27 พ.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่เงินเดือน(โรงงานบางชัน)
- งานระบบเงินเดือนและค่าจ้าง - โบนัสประจำปี - ปรับเงินเดือน/ค่าแรงประจำปี - เงินรางวัล - จัดทำ ภ.ง.ด 1ก, รายงานกองทุนเงินทดแทน(กท.20ก)ประจำปี - ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี - เ...

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
27 พ.ค. 62
4 . หัวหน้าแผนกบัญชีบริหาร
- วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายประจำเดือน - บันทึกบัญชียอดซื้อจากต่างประเทศ - จัดทำ ภ.พ.30 - ตรวจภาษีหัก ณ ที่จ่าย - ปิดบัญชีเพื่อออกงบการเงิน

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน N/A
27 พ.ค. 62
5 . ผู้ช่วยผู้จัดการร้านอาหารญี่ปุ่น ซาโบเตน (เซ็นทรัลเวิลด์,พารากอน)รับสมัครด่วน !
- วางแผนการทำงาน เช่น การจัดตารางทำงานรายสัปดาห์ การจัดตำแหน่งในการทำงาน - การวางแผนในการแพลนวัตถุดิบ เพื่อให้สอดคล้องกับการบริการ - ให้คำแนะนำ หรือ แนะแนว เมื่อพนักงานมีปัญหา หรือ มีข้อบกพร่องไม่เข...

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 15,000 - 20,000
27 พ.ค. 62
6 . พนักงานขับรถส่งสินค้า สาขาซอยกิ่งแก้ว60/2
- เป็นผู้ช่วยพนักงานขายในการขับรถส่งสินค้าตามร้านค้าที่ได้รับมอบหมาย - ดูแลจัดสินค้าตามที่รับมอบหมาย - ดูแลความเรียบร้อย และความสะอาดของรถ - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 18,000 - 25,000
27 พ.ค. 62

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
5 อัตรา
เงินเดือน N/A
27 พ.ค. 62
8 . โปรแกรมเมอร์ประจำโรงงานบางชันUrgently Required !
- ทดสอบระบบต่างๆที่ใช้ในองค์กร - พัฒนาซอฟท์แวร์ PHP, VB.NET, C# - ดูแลระบบฐานข้อมูล SQL SERVER - วิเคราะห์และออกแบบระบบ ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน - งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
27 พ.ค. 62
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ