JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 20 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Comp & Ben Administrative Officer
- Organize and maintain personnel records - Update internal databases and teacher personal documents - Prepare HR documents and liaise with external partners, like insurance vendors, and ensure l...

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 เม.ย. 62
2 . รองผู้จัดการสาขา/ผู้จัดการสาขา ฉะเชิงเทรารับสมัครด่วน !
• แนะนำ ให้คำปรึกษาเรื่องคอร์สเรียน และระบบการเรียนให้แก่ผู้ที่สนใจ • ให้บริการดูแลลูกค้าหลังการขายอย่างต่อเนื่อง • วางแผนงานเพื่อผลักดันยอดขาย • ควบคุมกำหนดแผนงานภายในสาขา • งานบริหารจัดการภายในส...

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
22 เม.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่การตลาดสาขา ปิ่นเกล้า/วงเวียนใหญ่/เพชรเกษม ด่วนที่สุดรับสมัครด่วน !
• แนะนำ ให้คำปรึกษาเรื่องคอร์สเรียนและระบบการเรียนให้แก่ผู้ที่สนใจ • จัดกิจกรรมทางการตลาด • งานการจัดการภายในสาขา

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
22 เม.ย. 62
4 . Copy Writer & Content Editor
1.สร้างสรรค์ คำพูด Tag-line, Key Message และ Content ให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ทั้งในเรื่องส่งเสริมการขาย และส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์ในการนำเสนอผ่านช่องทางสื่อ Online และ Offline ทั้งหมด ...

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 เม.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่การตลาดประจำสาขางามวงศ์วาน รับสมัครด่วน !
• แนะนำ ให้คำปรึกษาเรื่องคอร์สเรียนและระบบการเรียนให้แก่ผู้ที่สนใจ • ให้บริการดูแลลูกค้าหลังการขายอย่างต่อเนื่อง • วางแผนและจัดกิจกรรมทางการตลาด • งานธุรการภายในสาขา

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2 อัตรา
22 เม.ย. 62
6 . Part-time ประจำสาขา ทั่วประเทศ
- ดูแลความเรียบร้อยภายในสาขา - ให้คำแนะนำสำหรับผู้ที่มาติดต่อ - ให้บริการลูกค้าภายในสาขาได้ - เวลาเข้า-ออกงาน สามารถเข้างานเป็นกะได้ (07.30 - 16.30 น. และ 11.00 - 20.00 น.)

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน สัญญาจ้าง 3 เดือน - 6 เดือน
22 เม.ย. 62
7 . รองผู้จัดการสาขา ประจำสาขาพญาไท2 รับสมัครด่วน !
• แนะนำ ให้คำปรึกษาเรื่องคอร์สเรียน และระบบการเรียนให้แก่ผู้ที่สนใจ (มีอบรมให้) • ให้บริการดูแลลูกค้าหลังการขายอย่างต่อเนื่อง • ควบคุมกำหนดแผนงานการตลาดภายในสาขา • วางแผน วิเคราะห์ เพื่อผลักดันยอด...

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
22 เม.ย. 62
8 . Content Marketing
• สรุปประเด็นและเนื้อหาสําคัญ เพื่อประชาสัมพันธ์ทั้งแบบออนไลน์ และออฟไลน์ • สร้างสรรค์ Content ทั้งงานพิมพ์และกราฟฟิค เพื่อสื่อให้ออกมาตาม Concept ขององค์กร และลูกค้า ( Info-Graphic, Facebook, Books...

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
22 เม.ย. 62
9 . รองผู้จัดการสาขา/ผู้จัดการสาขา ระยองรับสมัครด่วน !
• แนะนำ ให้คำปรึกษาเรื่องคอร์สเรียน และระบบการเรียนให้แก่ผู้ที่สนใจ • ให้บริการดูแลลูกค้าหลังการขายอย่างต่อเนื่อง • วางแผนงานเพื่อผลักดันยอดขาย • ควบคุมกำหนดแผนงานภายในสาขา • งานบริหารจัดการภายในส...

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
22 เม.ย. 62
10 . พนักงานทำความสะอาดสาขา ร้อยเอ็ด
- ดูแลความสะอาดภายในสาขา - ดูแลการบริการภายในสาขา

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
22 เม.ย. 62
11 . เจ้าหน้าที่ Media
- บันทึกวีดีโอ-ถ่ายทำการเรียนการสอน(มีอุปกรณ์ให้) - ตัดต่อไฟล์วีดีโอ ด้วยโปรแกรม Adobe Primiere Pro (มีอุปกรณ์ให้) - ดูแลและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นด้านโสตทัศน์อุปกรณ์ต่าง ๆ - งานด้านมัลติมีเดีย อื่น ๆ...

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
22 เม.ย. 62
12 . ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม และซ่อมบำรุง
1.วางแผนการพัฒนาทีมและรูปแบบการดำเนินการของฝ่ายให้มีประสิทธิภาพ 2.วางแผนการดำเนินการเปิดสาขา และ การปรับปรุงพื้นที่ สาขาหรือส่วนต่าง ๆ ของทางบริษัท ให้ตอบสนองกับการดำเนินการและการขยายตัวของทางบริษัท ...

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 เม.ย. 62
13 . เจ้าหน้าที่วิชาการชีววิทยา/GAT
- วางแผนและพัฒนาการสอน - วิเคราะห์แนวข้อสอบ และ เทคนิคการทำข้อสอบ - จัดทำตำราเรียน หรือ เอกสารประกอบการเรียน - เฉลยข้อสอบ - ให้บริการทางวิชาการอื่นๆ เช่น ตรวจการบ้าน, ตรวจข้อสอบ และตอบคำถามทา...

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
22 เม.ย. 62
14 . เจ้าหน้าที่การตลาดสาขา สยามIgnite
- แนะนำให้คำปรึกษาเรื่องคอร์สเรียน และระบบการเรียนให้แก่ผู้ที่สนใจ - วางแผนและกิจกรรมทางการตลาด - งานธุรการภายในสาขา

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 เม.ย. 62
15 . เจ้าหน้าที่การตลาดประจำสาขา สมุทรปราการ รับสมัครด่วน !
- ร่วมวางแผนงานด้านการตลาด - สร้างสรรค์และจัดกิจกรรมทางการตลาด - แนะนำ ให้คำปรึกษาเรื่องคอร์สเรียน

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
22 เม.ย. 62
16 . Area Sales Manager / ผู้จัดการเขตขายภาคใต้ รับสมัครด่วน !
•บริหารยอดขาย สนับสนุน วางแผน ควบคุมดูแลและหาวิธีการให้สาขาสามารถทำยอดขายได้ตามเป้าหมาย •บริหารงานสาขาในพื้นที่ ควบคุมดูแล การจัดการ ภายในสาขาให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยและเป็นมาตรฐานที่กำหนดไว้ ...

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 เม.ย. 62
17 . Customer Service
- ดูแลประสานงานกับโรงเรียนที่ได้รับมอบหมาย - เป็นผู้ประสานงานระหว่างบริษัทกับโรงเรียน รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาให้ข้อมูลวิเคราะห์เบื้องต้นแก่คุณครู อาจารย์ หรือผู้อำนวยการโรงเรียน - อบรมบุคลากรในโรงเรีย...

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
22 เม.ย. 62
18 . เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำสาขาสยามกิตติ์/พญาไท2รับสมัครด่วน !
• ให้คำปรึกษาคอร์สเรียนให้น้องๆและผู้ปกครอง (มีอบรมให้) • แนะแนวระบบการเรียนให้แก่ผู้ที่สนใจ (มีอบรมให้) • จัดกิจกรรมทางการตลาดในพื้นที่ • งานการจัดการภายในสาขา

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 เม.ย. 62
19 . Digital Marketing Executive (สำนักงานใหญ่ บีทีเอสสยาม)
- ออกแบบสื่อดิจิทัลเพื่อสื่อสารการตลาด - สร้างสรรค์บทความเพื่อเผยแพร่บทเว็บไซต์ , โซเชี่ยลมีเดีย - วางแผนการสื่อสารผ่านช่องทางดิจิทัล - ออกงานอีเว้นท์เพื่อถ่ายภาพประชาสัมพันธ์งาน เป็นครั้งคราว

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
22 เม.ย. 62
20 . เจ้าหน้าที่วิชาการคณิตศาสตร์ และฟิสิกส์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ
- พัฒนาการสอนร่วมกับอาจารย์ (หาแนวทางการสอนใหม่ๆเพื่อน้องๆมีความเข้าใจในบทเรียนมากขึ้น) - ควบคุมบรรยากาศในการสอนสด ในห้องเรียน - วิเคราะห์แนวข้อสอบ และ พัฒนาเทคนิคในการทำ โจทย์/ข้อสอบ (SAT) - จัด...

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 เม.ย. 62
 พบ 20 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ