JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 18 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . IT Infrastructure
- ดูแลรักษา / ติดตั้งระบบ IT Infrastructure ทั้งในส่วนของศูนยค์อมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Application Server Storage Server รวมถึงเทคโนโลยีอื่น ๆ ให้ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และมีค...

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน 25,000
25 มิ.ย. 62
2 . IT Helpdesk Support
• Support user ในการให้บริการเกี่ยวกับ Computer, Software, Hardware, IT , Network • จัดเตรียม Laptop/PC ลง Windows รวมถึงโปรแกรมที่จำเป็นสำหรับการใช้งาน เช่น Antivirus, Program สำหรับ Back office ต่า...

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
25 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำสาขาสุโขทัยรับสมัครด่วน !
• ให้คำปรึกษาคอร์สเรียนให้น้องๆและผู้ปกครอง (มีอบรมให้) • แนะแนวระบบการเรียนให้แก่ผู้ที่สนใจ (มีอบรมให้) • จัดกิจกรรมทางการตลาดในพื้นที่ • งานการจัดการภายในสาขา

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 62
4 . ผู้จัดการสาขา, รองผู้จัดการสาขาฉะเชิงเทรา รับสมัครด่วน !
แนะนำ ให้คำปรึกษาเรื่องคอร์สเรียน และระบบการเรียนให้แก่ผู้ที่สนใจ ให้บริการดูแลลูกค้าหลังการขายอย่างต่อเนื่อง วางแผนงานเพื่อผลักดันยอดขาย ควบคุมกำหนดแผนงานภายในสาขา งานบริหารจัดการภายในสาขา

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
25 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่ Call Center ด่วนที่สุด
1.ให้บริการข้อมูล ผลิตภัณฑ์ โปรโมชั่น และข้อมูลการศึกษา แก่ลูกค้าผ่านระบบคอลเซนเตอร์ 2.บริหารการขายผ่าน Shop online ทั้งหมด - ประสานงานกับคลังสินค้า - ประสานงานกับลูกค้า - มอนิเตอร์ จัดการ และ...

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 62
6 . Project Coordinator (Contract 3-6 month)
- ดูแล ประสานงาน กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง - อัพเดท และสรุปงานรายสัปดาห์ - จัดการข้อมูลการประสานงาน เพื่อให้ฝ่ายอื่นๆ นำข้อมูลไปใช้ได้ - ประชุมร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องและจัดทำ minute Meeting ...

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
7 . เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำสาขาอยุธยารับสมัครด่วน !
- วางแผน ให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาเรื่องคอร์สเรียนและระบบการเรียน (มีอบรมให้) - สร้างสรรค์และจัดกิจกรรมทางการตลาด - ให้บริการลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการภายในสาขา - ทำการตลาดภายในพื้นที่ใกล้เคียงสาขา - ง...

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
25 มิ.ย. 62
8 . Copy Writer & Content Editor
1.สร้างสรรค์ คำพูด Tag-line, Key Message และ Content ให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ทั้งในเรื่องส่งเสริมการขาย และส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์ในการนำเสนอผ่านช่องทางสื่อ Online และ Offline ทั้งหมด ...

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
9 . Product Marketing Executive
1. วางแผนสื่อและกิจกรรมทางช่องทาง Online และ Offline เพื่อกระตุ้นยอดขาย 2. วางกลยุทธ์ทางการตลาดของสินค้า และนำเสนอผู้บริหารให้มีการเห็นชอบร่วมกัน โดยใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์ market share, target mark...

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
10 . Event Marketing
1. สามารถคิดเนื้อหาและรูปแบบงาน Event ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและธุรกิจได้ 2. บริหารจัดการงาน PR และ งาน Event ได้ดำเนินการอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ สามารถสร้างความประทับใจให้ผู้ร่วมงาน หรือ ...

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
11 . รองผู้จัดการสาขา หรือ ผู้จัดการสาขาพญาไทรับสมัครด่วน !
• แนะนำ ให้คำปรึกษาเรื่องคอร์สเรียน และระบบการเรียนให้แก่ผู้ที่สนใจ (มีอบรมให้) • ให้บริการดูแลลูกค้าหลังการขายอย่างต่อเนื่อง • ควบคุมกำหนดแผนงานการตลาดภายในสาขา • วางแผน วิเคราะห์ เพื่อผลักดันยอด...

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
25 มิ.ย. 62
12 . แม่บ้าน ประจำสาขาปิ่นเกล้ารับสมัครด่วน !
- ดูแลความสะอาด ความเรียบร้อยภายในสำนักงาน - ให้บริการลูกค้าที่เข้ามาติดต่อภายในสาขา

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
25 มิ.ย. 62
13 . ผู้จัดการสาขา, รองผู้จัดการสาขาระยองรับสมัครด่วน !
แนะนำ ให้คำปรึกษาเรื่องคอร์สเรียน และระบบการเรียนให้แก่ผู้ที่สนใจ ให้บริการดูแลลูกค้าหลังการขายอย่างต่อเนื่อง วางแผนงานเพื่อผลักดันยอดขาย ควบคุมกำหนดแผนงานภายในสาขา งานบริหารจัดการภายในสาขา

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
25 มิ.ย. 62
14 . เจ้าหน้าที่วิชาการภาษาอังกฤษ
• วางแผน และ พัฒนาการสอนร่วมกับอาจารย์ • วิเคราะห์แนวข้อสอบ และ เฉลยข้อสอบ ภาษาอังกฤษ • ร่วมพัฒนา เอกสาร และ ตำราเรียน สำหรับนักเรียนในระบบ มัธยม ต้น - ปลาย • ให้บริการทางวิชาการอื่นๆ เช่น ทำเฉล...

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
25 มิ.ย. 62
15 . เจ้าหน้าที่วิชาการชีววิทยา/GAT
- วางแผนและพัฒนาการสอน - วิเคราะห์แนวข้อสอบ และ เทคนิคการทำข้อสอบ - จัดทำตำราเรียน หรือ เอกสารประกอบการเรียน - เฉลยข้อสอบ - ให้บริการทางวิชาการอื่นๆ เช่น ตรวจการบ้าน, ตรวจข้อสอบ และตอบคำถามทา...

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
25 มิ.ย. 62
16 . Student & Customer Service
- แนะนำให้คำปรึกษาเรื่องคอร์สเรียน และระบบการเรียนให้แก่ผู้ที่สนใจ - วางแผนและกิจกรรมทางการตลาด - งานธุรการภายในสาขา

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 62
17 . เจ้าหน้าที่วิชาการคณิตศาสตร์ และฟิสิกส์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ
- พัฒนาการสอนร่วมกับอาจารย์ (หาแนวทางการสอนใหม่ๆเพื่อน้องๆมีความเข้าใจในบทเรียนมากขึ้น) - ควบคุมบรรยากาศในการสอนสด ในห้องเรียน - วิเคราะห์แนวข้อสอบ และ พัฒนาเทคนิคในการทำ โจทย์/ข้อสอบ (SAT) - จัด...

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
18 . เจ้าหน้าที่การตลาดประจำสาขา วิสุทธานี (ลาดพร้าว101/3) รับสมัครด่วน !
• แนะนำ ให้คำปรึกษาเรื่องคอร์สเรียนและระบบการเรียนให้แก่ผู้ที่สนใจ • วางแผนและจัดกิจกรรมทางการตลาดในพื้นที่ • งานการจัดการภายในสาขา • งานบริการภายในสาขา • ทำงาน 6 วันได้ (ไม่หยุดเสาร์,อาทิตย์)

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
25 มิ.ย. 62
 พบ 18 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ