JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 19 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . IT infrastructure Engineer
• ดูแลรักษา / ติดตั้งระบบ IT Infrastructure ทั้งในส่วนของศูนย์คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Application Server Storage Server รวมถึงเทคโนโลยีอื่น ๆ ให้ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และม...

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
15 ก.พ. 62
2 . เจ้าหน้าที่การตลาดสาขา ชุมพร
• แนะนำ ให้คำปรึกษาเรื่องคอร์สเรียนและระบบการเรียนให้แก่ผู้ที่สนใจ • ให้บริการดูแลลูกค้าหลังการขายอย่างต่อเนื่อง • วางแผนและจัดกิจกรรมทางการตลาด • งานธุรการภายในสาขา

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
15 ก.พ. 62
3 . Digital Business Manager
1. วางแผน บริหาร และกำกับดูแลแผนกลยุทธ์ การทำธุรกิจดิจิตัลทั้งแพลตฟอร์ม ผลิตภัณฑ์ และการทำตลาด 2. บริหาร ควบคุม และติดตามยอดขายรายสัปดาห์ เดือน ไตรมาศ และรายปี ตลอดจนการออกรายงาน เสนอผลการวิเคราะห์ ...

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน Negotiable
15 ก.พ. 62
4 . Marketing Research Manager
- Generates insight holistically across the consumer journey and throughout projects on - Consumer, Shopper, Market and Competitor to identify Category and Brand strategy - Constantly creates com...

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน Negotiable
15 ก.พ. 62
5 . Graphic Designer (สัญญาจ้าง 6 เดือน)
1. ออกแบบสื่อสื่งพิมพ์ / ออกแบบสื่อดิจิตอลแบบภาพนิ่ง (Digital Images) 2. ออกแบบสำหรับสื่อ online marketing เพื่อลงใน Facebook / website 3. ออกแบบสื่อคู่มือการขายทั้ง Online และ Offline

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
15 ก.พ. 62
6 . Administrative operations specialist
- รับผิดชอบดูรายละเอียดของการใช้ระบบที่เกี่ยวข้องกับการ บริหารงานหน้าสาขา (ERP System) Product - ตรวจสอบข้อมูลการขายคอร์ส,การให้ระบบทุน - รับผิดชอบการควบคุม Asset ของสาขา - แก้ไข ปรับปรุง พั...

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
15 ก.พ. 62
7 . Senior Human Resource Strategy Officer
1. จัดฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการการอบรมของบริษัทได้ 2. ประสานงานวิทยากรในการอบรมตามหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติ รวมถึงสามารถคัดเลือกวิทยากรได้ 3. สรรหาบุคลกรในบางตำแหน่...

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
15 ก.พ. 62
8 . Marketing Coordinator / Event (สัญญาจ้าง 6 เดือน)
- ทำงานในส่วนของงานด้านการจัดกิจกรรมด้านการตลาด เช่น การออกบูธและดำเนินกิจกรรมต่างๆ ทางการตลาด - ดูแลติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร - จัดทำเอกสารเบิกจ่าย เคลียร์เงิน โครงกา...

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
15 ก.พ. 62
9 . Payroll (Compensation and Benefit)
- Organize and maintain personnel records - Update internal databases and teacher personal documents - Prepare HR documents and liaise with external partners, like insurance vendors, and ensure l...

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน 20,000 - 25,000
15 ก.พ. 62
10 . เจ้าหน้าที่การตลาดประจำสาขา อยุธยา
- สร้างสรรค์และจัดกิจกรรมทางการตลาดของสถาบันกวดวิชาออนดีมานด์ - แนะนำ ให้คำปรึกษาเรื่องคอร์สเรียนและระบบการเรียน วิชาต่างๆ เช่น ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ คณิตศาสตร์ ให้แก่ผู้ที่สนใจ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบ...

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
15 ก.พ. 62
11 . Copy Writer & Content Editor
1.สร้างสรรค์ คำพูด Tag-line, Key Message และ Content ให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ทั้งในเรื่องส่งเสริมการขาย และส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์ในการนำเสนอผ่านช่องทางสื่อ Online และ Offline ทั้งหมด ...

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
15 ก.พ. 62
12 . Project Coordinator
- ดูแลประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวของกับ project นั้นๆ - จัดการข้อมูลการประสานงาน เพื่อให้ฝ่ายอื่นๆ นำข้อมูลไปใช้ได้ - ประชุมร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องและจัดทำ minute meeting ทุกครั้งที่ประชุม - บ...

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
15 ก.พ. 62
13 . ผู้จัดการสาขาพญาไท
• แนะนำ ให้คำปรึกษาเรื่องคอร์สเรียนและระบบการเรียนให้แก่ผู้ที่สนใจ • ให้บริการดูแลลูกค้าหลังการขายอย่างต่อเนื่อง • วางแผนและจัดกิจกรรมทางการตลาด • งานธุรการภายในสาขา

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
15 ก.พ. 62
14 . เจ้าหน้าที่วิชาการเทรนครู
ภารกิจหลักของตำแหน่ง - จัดทำและพัฒนาสื่อประกอบการเรียนการสอนต่างๆ ทั้งตำราเรียน ไฟล์สอน และข้อสอบ ให้ถูกต้องแม่นยำ ครอบคลุมหลักสูตรที่กระทรวงการศึกษากำหนด หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมการผลิตตำ...

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
15 ก.พ. 62
15 . เจ้าหน้าที่ Medie สัญญาจ้าง 2 เดือน
Contract 2 เดือน - บันทึกวีดีโอ-ถ่ายทำการเรียนการสอน(มีอุปกรณ์ให้) - ตัดต่อไฟล์วีดีโอ ด้วยโปรแกรม Adobe Primiere Pro (มีอุปกรณ์ให้) - ดูแลและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นด้านโสตทัศน์อุปกรณ์ต่าง ๆ - งานด้าน...

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
15 ก.พ. 62
16 . เจ้าหน้าที่วิชาการชีววิทยา
- วางแผนและพัฒนาการสอน - วิเคราะห์แนวข้อสอบ และ เทคนิคการทำข้อสอบ - จัดทำตำราเรียน หรือ เอกสารประกอบการเรียน - เฉลยข้อสอบ - ให้บริการทางวิชาการอื่นๆ เช่น ตรวจการบ้าน, ตรวจข้อสอบ และตอบคำถามทา...

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
15 ก.พ. 62
17 . เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำสาขา เพชรเกษม(เพชรเกษม 65)
• ให้คำปรึกษาคอร์สเรียน แก่น้องๆ และผู้ปกครอง ที่สนใจ • แนะแนวระบบการเรียนให้แก่ผู้ที่สนใจ • จัดกิจกรรมทางการตลาด • งานธุรการภายในสาขา • ปฏิบัติงานที่ สถาบันกวดวิชาออนดีมานด์ สาขาเพชรเกษม ( บิ๊กซ...

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 ก.พ. 62
18 . Digital Marketing Executive (สำนักงานใหญ่ บีทีเอสสยาม)
- ออกแบบสื่อดิจิทัลเพื่อสื่อสารการตลาด - สร้างสรรค์บทความเพื่อเผยแพร่บทเว็บไซต์ , โซเชี่ยลมีเดีย - วางแผนการสื่อสารผ่านช่องทางดิจิทัล - ออกงานอีเว้นท์เพื่อถ่ายภาพประชาสัมพันธ์งาน เป็นครั้งคราว

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน 15,000-25,000
15 ก.พ. 62
19 . เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำสาขา ใกล้ BTS
• ให้คำปรึกษาคอร์สเรียน แก่น้องๆ และผู้ปกครอง ที่สนใจ • แนะแนวระบบการเรียนให้แก่ผู้ที่สนใจ • จัดกิจกรรมทางการตลาด • งานธุรการภายในสาขา • เลือกปฏิบัติงานที่ สถาบันกวดวิชาออนดีมานด์ สาขาสยามกิตติ์ ...

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 ก.พ. 62
 พบ 19 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ