JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่การเงิน
ดูแลเรื่องเอกสารรายรับ และปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

บริษัท ไท -โย เพนท์ (ประเทศไทย ) จำกัด
เงินเดือน 12,000 ขึ้นไป
21 ส.ค. 62
2 . นักเคมี/ผู้ช่วยนักเคมี
- ตรวสอบคุณภาพงาน - วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

บริษัท ไท -โย เพนท์ (ประเทศไทย ) จำกัด
เงินเดือน 14,000 - 16,000 บาท
21 ส.ค. 62
3 . หัวหน้า / รองผู้จัดการ/ ฝ่ายวิจัยฯ ( R&D กาว )
- วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ - ตรวจสอบงานและควบคุมคุณภาพของชิ้นงาน - ตรวจสอบผลวิเคราะห์วัตถุดิบ และจัดหาวัตถุดิบใหม่ๆ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ - ควบคุมงานภายในแผนก - ปฏิบัตตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

บริษัท ไท -โย เพนท์ (ประเทศไทย ) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62
4 . พนักงานขับรถ 4, 6 ล้อ รับสมัครด่วน !
- ปฏิบัตหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุผล - ส่งสินค้าถึงที่หมายอย่างปลอดภัย

บริษัท ไท -โย เพนท์ (ประเทศไทย ) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
- ดูและเรื่องเอกสารต่างๆ ของหน่วยงาน - คีย์ข้อมูล - ประสานงานภายในและภายนอกหน่วยงาน - ปฎิบัติตามคำสังผู้บังคับบัญชา

บริษัท ไท -โย เพนท์ (ประเทศไทย ) จำกัด
เงินเดือน 11,000 ขึ้นไป
21 ส.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่บัญชี รับสมัครด่วน !
- ดูแลเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับฝ่ายบัญชี ปฎิบัติตามคำสั่งผู้รับบังคับบัญชา

บริษัท ไท -โย เพนท์ (ประเทศไทย ) จำกัด
เงินเดือน 11,000 ขึ้นไป
21 ส.ค. 62
7 . หัวหน้าฝ่ายผลิต/ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต
ควบคุมคุณภาพการผลิตให้ได้มาตรฐาน ตรวจสอบคุณสมบัติพื้นฐานของผลิตภัณฑ์ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควบคุมดูแลพนักงาน พัฒนาความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงาน ปฎิบัติตามคำสี่งผู้บังคับบัญชา

บริษัท ไท -โย เพนท์ (ประเทศไทย ) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62
8 . พนักงานขายสีทาอาคาร รับสมัครด่วน !
ขายสินค้าประสานงานลูกค้าสำหรับงานสีทาอาคาร

บริษัท ไท -โย เพนท์ (ประเทศไทย ) จำกัด
เงินเดือน 18,000 -21,000 ++
21 ส.ค. 62
9 . พนักงานขายอุตสาหกรรมรับสมัครด่วน !
ขายสินค้าและประสานงานการขายในกลุ่มงานกาวอุตสาหกรรม

บริษัท ไท -โย เพนท์ (ประเทศไทย ) จำกัด
เงินเดือน 18,000 - 25,000 ++
21 ส.ค. 62
10 . พนักงานฝ่ายผลิต
-ปฏิบัติงานตามผู้บังคับบัญชา -ปฎิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุล่วงสำเร็จ -ปฏิบัติงานส่วนงานผลิตให้ได้ตามคุณภาพ -ผลิตงานและส่งมอบงานตามกำหนดเวลา

บริษัท ไท -โย เพนท์ (ประเทศไทย ) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 10,500 ขึ้นไป
21 ส.ค. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ