JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี
-ตรวจสอบและจัดทำเอกสาร ใบแจ้งหนี้ -ดำเนินการบันทึกข้อมูล และออกใบแจ้งหนี้ วางบิล ใบเสร็จรับเงิน และติดตามยอดค้างชำระ -ปรับปรุงรายการบัญชีที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง -งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ทีที มารูโนะอุจิ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
10 ก.ค. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ