เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรงานระบบ
1.สามารถเขียนแบบได้ 2.สามารถคำรวณ Load Power 3.ดูแลระบบน้ำประปา, ไฟฟ้า 4.ประสานงานกับ Suppliers , Vendors เพื่อให้ดำเนินงานสอดคล้องกับการทำงาน

บริษัท เวพพอนส์ เดคคอเรชั่น จำกัด
หลายอัตตา
เงินเดือน ตามตกลง
12 พ.ย. 61
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ