JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Admin & GA
- ดูแลอาคารสถานที่ สาธารณูปโภคต่างๆ ภายในโรงงานให้เรียบร้อย - ตรวจสอบ และสั่งซื้ออุปกรณ์สำนักงานให้กับพนักงาน - ดูแลต้อนรับแขกผู้มาติดต่อประสานงานในหน่วยงานต่างๆขององค์กร - ดูแลความเรียบร้อยในการทำ...

บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 11,000-13,000
19 เม.ย. 62
2 . Admin
1. ดูแล จัดทำ งานด้านเอกสารต่างๆ ทีมีในหน่วยงาน 2. จัดทำข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย 3. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชั่น จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
19 เม.ย. 62
3 . Board Controller -ไซต์งานจังหวัดแพร่
- รับผิดชอบ ควบคุมเครื่องจักรในการผลิตไฟฟ้า และการจ่ายไอน้ำ โดยตรวจสอบเครื่องจักร อุปกรณ์ และวัตถุดิบ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้า และไอน้ำ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดการเดินเครื่อง ที่กำหนดไว้ในคู่มือการปฏิบั...

บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชั่น จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 เม.ย. 62
4 . Draftsman
-จัดทำแบบ3มิติและแบบงานผลิตตามแผนของแผนกหลังจากได้รับข้อมูลจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 เม.ย. 62
5 . Programmer
Programmer - เขียนโปรแกรม และทดสอบด้วยตนเอง - ดูแล โปรแกรม ที่ขึ้นใช้งานแล้วให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ตรวจสอบ ระบุปัญหาและแก้ไข Bug ของโปรแกรม

บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชั่น จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
19 เม.ย. 62
6 . Engineer
บริษัทฯ เปิดรับวิศวกรตามตำแหน่งงาน ดังนี้ 1. Project Engineer 2. Mechanical engineer 4. Civil Engineer 5. Environmental Engineer

บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชั่น จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
19 เม.ย. 62
7 . Shift Supervisor -ไซต์งานจังหวัดแพร่
1.รับผิดชอบดูแลงานด้านการผลิตและจ่ายไฟฟ้า รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ภายในกะที่ดูแล 2.ควบคุมการผลิตและจ่ายไฟฟ้าภายในกะให้ เป็นไปอย่างต่อเนื่องและได้คุณภาพตามแผน การผลิตและข้อกำหนดของลูกค้า 3.ดำเนินการต...

บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชั่น จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 เม.ย. 62
8 . Plant Operator - ไซต์งานจังหวัดแพร่
1.รับผิดชอบ ดูแล Turbine Genarator และระบบ Balance of plant ในการผลิตไฟฟ้า 2.ตรวจสอบความพร้อมเครื่องจักร อุปกรณ์ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้า ให้เป็นไปตามข้อกำหนดการเดินเครื่อง 3.รับผิดชอบในการผลิ...

บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชั่น จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 เม.ย. 62
9 . C&I Technicain
1.บำรุงรักษาเครื่องจักรโรงไฟฟ้า - ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์เครื่องมือวัดและอุปกรณ์ควบคุม 2.ซ่อมบำรุงเครื่องจักรโรงไฟฟ้า - แก้ปัญหาของระบบเครื่องมือวัดและอุปกรณ์ในโรงไฟฟ้า 3.ดำเนินงานตา...

บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชั่น จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 เม.ย. 62
10 . Maintenance Supervisor
- รับผิดชอบงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรโรงไฟฟ้าชีวมวลทั้งระบบ - จัดทำแผนการตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องจักร (Preventive Maintenance) ตลอดจนควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผน - วิเคราะห์ผลการตรวจเช็ค เพื่อวา...

บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชั่น จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 เม.ย. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ