JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
1.ปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ชิมะคิว จำกัด / SHIMAKYU Co., Ltd.
20 อัตรา
เงินเดือน 325 บาท/วัน+ค่าอาหาร 30 บาท/วัน
15 ก.ค. 62
2 . พนักงานขับรถ 6 ล้อ
1. ขับรถ 6 ล้อ 2. ทำความสะอาดและดูแลรักษารถที่รับผิดชอบ 3. ปฎิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

บริษัท ชิมะคิว จำกัด / SHIMAKYU Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 ก.ค. 62
3 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
1.ดูแลซ่อมแซมเครื่องจักรต่างๆ 2.งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ชิมะคิว จำกัด / SHIMAKYU Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 ก.ค. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ