JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างประจำอาคาร
1.บำรุงรักษาและตรวจพื้นที่ทั้งภายใน และภายนอกอาคารทั้งหมดให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ และมีความสวยงามตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด 2.ดำเนินการซ่อมแซมพื้นที่ต่างๆที่รับผิดชอบ ตามแผนงานและระยะเวลาที่กำหนด 3.ดูแล...

บริษัท ราชาโอเวอร์ซีส์ เทรดดิ้ง จำกัด (Raja Overseas Trading Co.,Ltd.)
เงินเดือน 14,500 - 18,000 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
13 ก.ย. 62
2 . Customer Service (Grand Mercure Asoke Residence)
1.บริการลูกค้าชาวต่างชาติให้ข้อมูลต่างๆและคอยอำนวยความสะดวก 2.จัดเตรียมเอกสาร ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหา 3.ประสานงานกับแผนกต่างๆและติดต่อประสานงานกับ Agent 4.มีมนุษยสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนร่วมงานในการท...

บริษัท ราชาโอเวอร์ซีส์ เทรดดิ้ง จำกัด (Raja Overseas Trading Co.,Ltd.)
เงินเดือน 29K-30Kแล้วแต่ประสบการณ์ (ตามตกลง)
13 ก.ย. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ