JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ที่ปรึกษาการขาย/Sale/เซลล์
ขายรถใหม่ให้เป็นไปเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

บริษัท นที ออโตโมบิล จำกัด
เงินเดือน รายได้ไม่น้อยกว่า 30,000 บาท/เดือน
15 ก.พ. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ