JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . แม่บ้านรับสมัครด่วน !
-ทำความสะอาด -งานอื่นๆ ตามมอบหมาย

โรงเรียนประภามนตรี 2
เงินเดือน 9,750.-
24 มิ.ย. 62
2 . ผู้ช่วยแม่ครัว รับสมัครด่วน !
- ทำงาน 6 วัน จันทร์ - เสาร์ เวลา 6.00-17.00น. (เสาร์8.00-16.00น.) - ช่วยเตรียมอาหาร / ช่วยปรุงอาหาร ให้ครู และ นักเรียน - ล้างจาน ล้างภาชนะ ทำความสะอาดครัว - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

โรงเรียนประภามนตรี 2
เงินเดือน 9,750 บาท(ตามค่าแรงขั้นต่ำ)
24 มิ.ย. 62
3 . ธุรการสำนักงาน รับสมัครด่วน !
- งานด้านเอกสาร , ธุรการ - ประสานงาน - ประชาสัมพันธ์ - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ** ทำงาน วันจันทร์ - วันศุกร์ (วันเสาร์ เว้น เสาร์) ** เวลาทำงาน 07.15 - 18.00 น. (วันเสาร์ 8.00 - 16.00 น)

โรงเรียนประภามนตรี 2
เงินเดือน ไม่เกิน12,000 บาทต่อเดือน
24 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (Admin Officer) รับสมัครด่วน !
- ต้อนรับผู้ปกครอง และผู้ที่มาติดต่อโรงเรียน - ให้ข้อมูล คำปรึกษา แก่ผู้ที่มาติดต่อโรงเรียน - ประสานงานกับครู นักเรียน และผู้ปกครอง ทั้งชาวไทยและต่างชาติ - งานเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด , เช็ควันขา...

โรงเรียนประภามนตรี 2
เงินเดือน พิจารณาตามความสามารถและประสบการณ์
24 มิ.ย. 62
5 . พี่เลี้ยงช่วยงานห้องธุรการ รับสมัครด่วน !
- ประจำรถโรงเรียนทั้งขาไปและขากลับ(ขึ้นรถโรงเรียนฯ เวลา 05:30 น.) - ช่วยงานธุรการ ประสานงาน ดูแลความเรียบร้อยในหน่วยงานธุรการ - ดูแลช่วยงานผู้บริหาร , จัดเตรียมอาหาร เครื่องดื่ม ของว่าง สำหรับผู้บริ...

โรงเรียนประภามนตรี 2
เงินเดือน 9,750บาทต่อเดือน
24 มิ.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ