JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่วิชาการวัดผล
- งานด้านวิชาการ วัดผล ประเมินผล และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย

โรงเรียนประภามนตรี 2
25 มี.ค. 62
2 . ครูสอนวิชาภาษาไทย รับสมัครด่วน !
- สอนวิชาภาษาไทยระดับ ประถม และม.ต้น - จัดเตรียมแผนการเรียนการสอน , ประจำชั้นห้องเรียนประถม - งานอื่น ๆ ตามได้รับมอบหมาย

โรงเรียนประภามนตรี 2
เงินเดือน ตามวุฒิการศึกษา
25 มี.ค. 62
3 . ครูสังคมรับสมัครด่วน !
- สอนวิชาสังคมศึกษา ประถมปลาย และ มัธยมศึกษา - ครูประจำชั้น - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ครู - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

โรงเรียนประภามนตรี 2
เงินเดือน ตามวุฒิการศึกษา
25 มี.ค. 62
4 . ผู้ช่วยแม่ครัว รับสมัครด่วน !
- ทำงาน 6 วัน จันทร์ - เสาร์ เวลา 6.00-17.00น. (เสาร์8.00-16.00น.) - ช่วยเตรียมอาหาร / ช่วยปรุงอาหาร ให้ครูและ นักเรียน - ล้างจาน ล้างภาชนะ ทำความสะอาดครัว - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

โรงเรียนประภามนตรี 2
เงินเดือน 9,300 บาท
25 มี.ค. 62
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ