JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Senior HR Officer
- รับผิดชอบกระบวนการสรรหาพนักงานตั้งแต่ต้นจนจบ - รับผิดชอบงานด้านสวัสดิการและผลตอบแทนต่างๆ - รับผิดชอบงานฝึกอบรมให้แก่พนักงาน - จัดทำแบบประเมินประจำปี รวบรวมข้อมูลและประเมินผลงานแต่ละแผนก - วิเครา...

บริษัท เวดดิ้ง ลิสต์ จำกัด
เงินเดือน 20,000 ขึ้นไป ขึ้นกับประสบการณ์
15 มิ.ย. 62
2 . Web Graphic Designer
•ออกแบบและร่วมพัฒนาเวปไซด์ •ออกแบบงานกราฟฟิคต่างๆ ของบริษัท •สนับสนุนงานอืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เวดดิ้ง ลิสต์ จำกัด
เงินเดือน 20,000 ขึ้นไป ขึ้นกับประสบการณ์
15 มิ.ย. 62
3 . Marketing Executive
•คิด Content และอัพเดทเนื้อหาต่างๆ บน Social Network และ Website •วางแผนงบประมาณการซื้อสื่อออนไลน์ •ตั้งค่ากำหนด Target Audience และวางแผนการโปรโมท •ควบคุม ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานบนสื่อออนไลน...

บริษัท เวดดิ้ง ลิสต์ จำกัด
เงินเดือน 18,000 - 25,000
15 มิ.ย. 62
4 . Customer Support Adminรับสมัครด่วน !
- ประสานงานทั่วไปทั้งภายในและภายนอก - ดูแลติดตามประเมินผลงานด้านสื่อโฆษณาสำหรับลูกค้า Weddinglist - จัดทำรายงานสรุปผลการทำงานส่งลูกค้า - จัดทำรายงานแผนการทำงาน และรายงานประชุม - รวบรวมและจัดเก็บข้...

บริษัท เวดดิ้ง ลิสต์ จำกัด
เงินเดือน 15,000-20,000
15 มิ.ย. 62
5 . Content Editor (เขียนบทความ)รับสมัครด่วน !
•เขียนรีวิวสถานที่ ธุรกิจ ร้านค้า เขียนข้อมูลเฉพาะของร้าน และหาข้อมูลเพื่อประกอบการเขียนบทความ •ถ่ายรูปสถานที่ กิจกรรม และเขียนบทความตามที่ได้รับมอบหมาย •เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ลงใน E-newsletter และใ...

บริษัท เวดดิ้ง ลิสต์ จำกัด
เงินเดือน 18,000 ขึ้นไป ขึ้นกับประสบการณ์
15 มิ.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ