เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่การตลาด
- วางแผน พัฒนา ควบคุม ช่องทางในการสื่อสารการส่งเสริมการตลาด ให้เป็นไปตามที่กำหนดอย่างเหมาะสมเพื่อให้ประสบความสำเร็จสูงสุด - วางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาดของบริษัท ผลักดันสินค้า - วิเคราะห์การตลาด คู่แข่ง...

บริษัท ไฟว.เจ.ทู.เอ็ม การ์เม้นท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์/ตามตกลง
12 ธ.ค. 61
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ