JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Programmer Office
- เขียนโปรแกรมตามความต้องการของบริษัท - ทดสอบ แก้ไขและปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพสูงสุด - สามารถพัฒนา web site ที่เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MySQL หรือ MS SQL - แก้ไขโปรแกรมเมื่อเกิดปัญหา ** หยุดเสา...

TNY Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน 20,000-25,000 บาท
25 มิ.ย. 62
2 . ผู้จัดการฝ่ายขาย
1. ดูแลทีมขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด 2. ฝึกอบรมพนักงานของแผนก 3. ดูแลลูกค้าเสนอขายสินค้าและปิดการขายสินค้า

TNY Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
25 มิ.ย. 62
3 . นักเขียนบทความ
1.สร้างสรรค์เนื้อหาให้เป็นที่สนใจสื่อออนไลน์ Website 2.จัดทำเนื้อหาที่มี Keyword ที่รองรับ SEO ให้สามารถติด Google ได้ 3. ออกแบบกราฟฟิก บนเนื้อหาที่เขียนได้ 4. ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์(หยุดวันอาทิตย์)

TNY Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
25 มิ.ย. 62
4 . ตัวแทนออกของ (Shipping)รับสมัครด่วน !
- จัดทำเอกสารพิธีการทางศุลกากรขาเข้า,เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - ติดต่อเดินงานพิธีการทางศุลกากรในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน - ดำเนินการ การใช้สิทธิประโยชน์กรณีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - ให้คำปรึกษาลูกค้าเกี...

TNY Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000 - 30,000 บาท (ตามประสบการณ์)
25 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบรายการทางบัญชี และบันทึกข้อมูลลงโปรแกรมบัญชี 2.งานด้านบัญชีทั่วไป ออกใบกำกับภาษี,หัก ณ ที่จ่าย 3.จัดทำสรุปบัญชีรายรับ รายจ่าย 4.กระทบยอดธนาคารประจำวัน 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ถ้...

TNY Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 18,000 บาท (ตามประสบการณ์)
25 มิ.ย. 62
6 . Sales (ขายระบบโทรศัพท์)
- ดูแลเกี่ยวกับงานขายระบบโทรศัพท์บน Cloud - ลงพื้นที่เพื่อหาลูกค้าใหม่ พรีเซ้นต์สินค้า เพื่อขยายฐานลูกค้า - ติดตามลูกค้า ประสานงานด้านการขายกับลูกค้า และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ( www.yalecom.c...

TNY Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000 - 30,000 บาท (ตามประสบการณ์)
25 มิ.ย. 62
7 . ผู้ชำนาญการศุลกากร
1.ตรวจสอบและให้ข้อมูลพิกัดสินค้าได้อย่างถูกต้อง 2.ดำเนินการและจัดทำเอกสารต่างๆสำหรับพิธีการและสิทธิประโยชน์ต่างๆของศุลกากร 3.ตรวจสอบเอกสารทางด้านพิธีการศุลกากร เช่น ใบขนสินค้า Commercial , Invoice ,...

TNY Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
25 มิ.ย. 62
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ