JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Content Writer (Beauty/Fashion)
ทำคอนเทนท์เพื่อเว็บไซต์สำหรับผู้หญิง Mirror เน้นเรื่องของ Beauty หรือ Fashion

ไทยรัฐ
เงินเดือน N/A
22 ก.ค. 62
2 . Social media content creator
- บริหารจัดการช่องทางโซเชียลมีเดียของไทยรัฐทุกช่องทาง ทำการโพสต์ข่าว สร้าง engagement และกิจกรรมต่างๆ - คิดประเด็นเพื่อทำเป็นคอนเทนท์บนโซเชียลมีเดียทุกแพลทฟอร์ม เน้นการทำวีดีโอคลิป

ไทยรัฐ
เงินเดือน N/A
22 ก.ค. 62
3 . ช่างภาพวิดีโอ
- ถ่ายภาพข่าว ตามหมายข่าวที่ได้รับมอบหมาย - ดูแลรักษาอุปกรณ์กล้องให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

ไทยรัฐ
เงินเดือน N/A
22 ก.ค. 62
4 . พนักงานประกอบอาหาร / พ่อครัว / แม่ครัว
-จัดเตรียมวัตถุดิบในการประกอบอาหาร - ประกอบอาหารตามรายการที่กำหนดในแต่ละวัน

ไทยรัฐ
22 ก.ค. 62
5 . Graphic Designer (TV)
- ผลิตงานกราฟฟิกเคลื่อนไหวสำหรับหน้า จอโทรทัศน์ - งาน InfoGraphic, งาน immersive และ งานกราฟฟิกต่างๆ เพื่อใช้งาน ร่วมกับ Real Sets, Virtual Sets, Interactive Display เพื่อ สนับสนุนงานข่าว, รายการ และ...

ไทยรัฐ
22 ก.ค. 62
6 . วิศวกรออกอากาศ
1. ควบคุมตรวจสอบดูแล Monitoring ระบบออกอากาศ 2. แก้ไขปัญหาซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบออกอากาศ 3. ติดตั้งปรับแต่งเครื่องมือและอุปกรณ์ระบบออกอากาศ 4. จัดทำ Server ,ติดตั้งระบบ Server ,เขียนโปรแกรมโด...

ไทยรัฐ
22 ก.ค. 62
7 . ทนายความ/นิติกรงานนิติกรรมสัญญา/หัวหน้าส่วนงานอุบัติเหตุรับสมัครด่วน !
ทนายความ -ดำเนินการฟ้องร้อง และแก้ต่างคดีให้กับบริษัท คดีหม่ินประมาท กฎหมายคอมพิวเตอร์ และคดีที่เกี่ยวข้องกับกิจการโทรทัศน์ -ร่าง และตรวจสอบสัญญาประเภทต่างๆ ของบริษัท ตรวจพิจารณาการโฆษณาทางโทรทัศน์ ...

ไทยรัฐ
22 ก.ค. 62
8 . SEO Specialist (Search Engine Optimization Specialist)
- พัฒนากลยุทธ์ และ เทคนิคการทำ SEO เพื่อให้สามารถทำอันดับที่ดีบน Search Engine - กำหนดกลยุทธ์ วิธีการทำงาน การวัดผลการทำ SEO เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ - สร้าง บริหารจัดการฐานข้อมูล - สื่อสารแ...

ไทยรัฐ
22 ก.ค. 62
9 . พนักงานขับรถผู้บริหาร
- ขับรถ รับ-ส่ง ผู้บริหาร

ไทยรัฐ
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.ค. 62
10 . พนักงานบัญชี
- จัดทำการตั้งหนี้ผ่านระบบ SAP - บันทึกปรับปรุงรายการเมื่อมีการจ่ายค่าใช้จ่ายล่วงหน้าและปรับปรุงรายการบัญชีต่างๆ - จัดทำใบสำคัญจ่าย เมื่อถึงกำหนดจ่ายเช็คให้แก่เจ้าหนี้ผ่านระบบ Express/SAP - จัดทำบ...

ไทยรัฐ
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.ค. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ