เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
-ค้นหาและคัดเลือก Supplier เพื่อเปรียบเทียบสินค้า และเจรจาต่อรองราคาให้เหมาะสม -จัดทำเอกสารใบสั่งซื้อ (PO) -ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ ในบริษัท ในการหาข้อมูลวัสดุ อุปกรณ์ และวัตถุดิบ -ปฏิบัติงานตามที่ได...

บริษัท อีสออน อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 ธ.ค. 61
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ