JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . บัญชี
1.จัดทำบัญชีภายในบริษัท และรายการภาษี 2.จัดทำงบการเงิน และปิดงบการเงิน 3.จัดทำเงินเดือน และสลิปเงินเดือน 4.ยื่น ภงด.1 ภงด.3 ภงด.53 ภพ.30 ประกันสังคม หรือรวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบริษัท 5.ออกใบก...

บริษัท สุนทรสุนทรี จำกัด
เงินเดือน 18,000 - 35,000
21 เม.ย. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ