JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้า QC เกี่ยวกับเครื่องแต่งกายUrgently Required !
1. ควบคุมดูแลพนักงาน QC ให้ปฎิบัติตามแผนงาน 2. อบรมพนักงาน QC ที่เข้ามาปฎิบัติงานใหม่ให้รู้ขั้นตอนการทำงาน 3. ประชุมแจ้งให้พนักงาน QC รับทราบถึงกฎระเบียบใหม่ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลง 4. ช่วยแก้ไขข้อผ...

Lilly Billy (Thailand) Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
17 ก.ค. 62
2 . พนักงานดีเทลเกี่ยวกับเครื่องแต่งกาย
1.ทำเอกสารใบผลิต และ ใบตัวอย่าง ให้กับทางเมอร์ชั่นไดเซอร์ 2.จัดเตรียมตัวอย่างให้กับทางฝ่ายผลิต 3.รับโทรศัพท์สายนอก และ โอนให้กับแผนกต่างๆ 4.ทำตามคำสั่ง และ งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา...

Lilly Billy (Thailand) Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
17 ก.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ