JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้างาน/โฟร์แมนภูมิทัศน์
- ควบคุมตรวจสอบ งาน Softscape และงาน Hardscape - ประสานกับบุคคลต่างๆ - วางแผนงานในแต่ละวัน - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท กรีนเฮ้าส์ การ์เด้น
เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
21 ส.ค. 62
2 . หัวหน้างาน/โฟร์แมนภูมิทัศน์
-ควบคุม ดูแลงานภูมิทัศน์/Landscape -ดูแบบงาน Hardscape -ติดต่อประสานงานกับวิศวกรโครงการตามไซน์งาน -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท กรีนเฮ้าส์ การ์เด้น
เงินเดือน 15,000บาทขึ้นไป ตามประสบการณ์
21 ส.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ