เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เลขานุการ
- บันทึกตารางงานและแจ้งการออกพบลูกค้าให้ผู้บริหารทราบ - ตรวจสอบและบันทึกตารางการประชุมและแจ้งฝ่ายที่เกี่ยวข้อง - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ณากัส ซินเนอร์จี้ กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง + ประสบการณ์
12 พ.ย. 61
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ