JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรสนามรับสมัครด่วน !
-ควบคุมแรงงานก่อสร้าง -ถอดแบบเพื่อสั่งงานคนงานและผู้รับเหมา -ทำงานเซอร์เวย์สำรวจพื้นที่ได้ใช้กล้องวัดต่างๆ -จัดทำแผนงาน เพื่อเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรและสั่งซื้อวัสดุ

บริษัท ซีซีเค พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
เงินเดือน เริ่มต้น 25,000 - 30,000
22 พ.ค. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ