เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการบัญชี (CPD)
-ดูแลการบันทึกบัญชีของบริษัทฯ ให้ถูกต้องครบถ้วนให้เป็นไปตามมาตราฐานการปฏิบัติงาน ,การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของบริษัทในด้านต่างๆ , ให้คำแนะนำแก่ผู้บริหารเกี่ยวกับผลการดำเนินงานด้านการเงิน ซึ่งหมายรวมถ...

JSY LATEX PRODUCTS (THAILAND) Co., Ltd.
นิคมหลักชัยเมืองยาง ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 พ.ย. 61
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ