เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . IT
- มีส่วนร่วมในการพัฒนาบำรุงรักษาและทดสอบซอฟต์แวร์ในองค์กร - ให้การช่วยเหลือและแนะนำซอฟต์แวร์แก่ผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง - สนับสนุนการปฏิบัติงานประจำวันของระบบและให้ความช่วยเหลือในการจัดหาและสนับสนุนด้...

JSY LATEX PRODUCTS (THAILAND) Co., Ltd.
นิคมหลักชัยเมืองยาง ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ม.ค. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ