JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 28 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการจัดซื้อ
- รับผิดชอบงานเอกสารของแผนก - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ - เจรจาต่อรองราคา - ปฏิบัติงานอืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด
เงินเดือน 15,000-20,000
26 มิ.ย. 62
2 . Tenant Relation & Admin Manager (เชิงทะเล)
• ตรวจความเรียบร้อยของพื้นที่ขาย พื้นที่ภายในและโดยรอบอาคารเพื่อตรวจสอบความสะอาดและความเรียบร้อยของพื้นที่ ตรวจร้านค้าให้เปิด-ปิด ตามเวลาที่ศูนย์ฯ กำหนด • ดำเนินการรวบรวมเอกสาร สัญญา และรายงานต่างๆ ...

บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด
1 อัตรา
26 มิ.ย. 62
3 . หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง (เชิงทะเล)
• ตรวจสอบดูแลความเรียบร้อยของระบบไฟฟ้า น้ำประปาและเครื่องปรับอากาศภายในสาขาให้ปฏิบัติงานได้ตามปกติ • ตรวจสอบ การซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า เช่น การเปลี่ยนหลอดไฟ สปอตไลท์ ฯลฯ ระบบน้ำประปา เช่น เปลี่ยนหัวก๊อกน...

บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด
1 อัตรา
26 มิ.ย. 62
4 . หัวหน้าแผนกป้องกันการสูญเสีย (เชิงทะเล)
• ตรวจตราดูแลอาคารทรัพย์สิน วัสดุอุปกรณ์ไม่ให้ชำรุด หรือสูญหาย และไม่ให้ผู้อื่นเข้ามาเกี่ยวข้องใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งตรวจตราและรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ของศูนย์ฯ • ตรวจดูแลตู้...

บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด
1 อัตรา
26 มิ.ย. 62
5 . Tenant Relations & Marketing Manager (เชิงทะเล)
• สำรวจพื้นที่ในสาขาว่ามีพื้นที่ว่าง หรือพื้นที่ที่เหมาะสมบริเวณใดบ้าง นอกเหนือจากพื้นที่ขายปกติที่สามารถก่อให้เกิดรายได้แก่สาขา • ตรวจสอบเอกสาร สัญญา และรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและ...

บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด
1 อัตรา
26 มิ.ย. 62
6 . Mall Manager (เชิงทะเล)
• การบริหารรายทั้งหมดของศูนย์การค้าฯ ได้แก่ รายได้จาการดำเนินงาน เช่น รายได้ค่าเช่า รายได้ค่าบริการ, รายได้ทางการเงิน, รายได้อื่นๆ, ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด • การบริหารพื้นท...

บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด
1 อัตรา
26 มิ.ย. 62
7 . Tenant Relation & Admin
• ดำเนินการจัดส่งใบแจ้งหนี้ร้านค้าประจำเดือน • ตรวจความเรียบร้อยของพื้นที่ขาย พื้นที่ภายในและโดยรอบอาคารเพื่อตรวจสอบความสะอาดและความเรียบร้อยของพื้นที่ ตรวจร้านค้าให้เปิด-ปิด ตามเวลาที่ศูนย์ฯ กำหนด ...

บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท
26 มิ.ย. 62
8 . IT Officer
-ติดตามกำหนดส่งสินค้าจ้าง Vendor -ตรวจสอบเอกสารการวางบิลจากใบ PO -จัดเก็บข้อมูล Inventory เข้าระบบฐานข้อมูล -แจ้งเตื่อนอุปกรณ์ IT ใกล้หมด warranty เพื่อทำ สัญญา MA -จัดเก็บข้อมูล MA เข้าระบบฐานข้...

บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด
เงินเดือน 15,000 -18,000
26 มิ.ย. 62
9 . Barista
- รับออเดอร์ลูกค้า - ดูแลการจัดเตรียมเครื่องดื่ม ผสมเครื่องดื่ม - ควมคุมคุณภาพของเครื่องดื่มให้ได้มาตราฐาน - ดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายในร้าน - งานอื่นๆ ที่ได้รับหมอบหมาย - ทำงาน 6 วัน / สัปดาห์

บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด
เงินเดือน รายได้รวม 15,000++
26 มิ.ย. 62
10 . เจ้าหน้าที่ป้องกันการสูญเสีย สาขาสีลม
- ต้องรู้แผนผังแสดงที่ตั้งโครงสร้างและพี้นที่ภายในสาขาโดยละเอียด เช่น มีทางเข้า-ออก - ตรวจตราดูแลอาคาร ทรัพย์สิน วัสดุอุปกรณ์ไม่ให้ชารุด หรือสูญหาย หรือไม่ให้ผู้อื่นเข้ามาเกี่ยวข้องใช้ประโยชน์โดยไม่ไ...

บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด
เงินเดือน รายได้รวม 12,000 - 15,000
26 มิ.ย. 62
11 . หัวหน้าฝ่ายภาษีอากร
- ติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่ภายในองค์กรและเจ้าหน้าที่สรรพากร - จัดทำข้อมูล Support การขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล, การขอคืนภาษีหัก ณ ที่จ่าย

บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
12 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อประมวลผล (ประจำสำนักงานใหญ่สีลม)
- ตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพิจารณาวงเงินสินเชื่อให้กับสมาชิกภายในองค์กร (ไม่ใช่งานขาย) - จัดทำรายงานต่างๆ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด
เงินเดือน 15,000-17,000
26 มิ.ย. 62
13 . พนักงานขาย
- ให้คำแนะนำสินค้าและบริการแก่ลูกค้า - ดูแลพื้นที่ขายและจุดขายที่จัดรายการ - จัดเรียงสินค้า ควบคุมสต๊อกสินค้าภายในสาขา - ดูแลความเรียบร้อยและความสะอาดของสาขา - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ทำงา...

บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด
เงินเดือน รายได้รวม 15,000 ++
26 มิ.ย. 62
14 . เจ้าหน้าที่ดูแล Fitness center
- ดูแล บริหาร และจัดการสโมสรกีฬาเซ็นทรัล - ควบคุมดูแลอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ของสโมสรกีฬาเซ็นทรัลให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน -ให้คำแนะนำกับท่านสมาชิกเรื่องการออกกำลังกาย และการใช้อุปกรณ์ในการออกกำ...

บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด
เงินเดือน 15,000-20,000
26 มิ.ย. 62
15 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำสำนักงานเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ)
- จัดทำบัญชี , การเงิน , ภาษีอากร / เบิกจ่ายเงินสดย่อย - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องของเอกสารก่อนส่งบัญชี-การเงิน สำนักงานใหญ่ - ตรวจสอบเอกสารด้านบัญชี การเบิกจ่าย หรืออื่นๆ ที่เกี...

บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 13,000 บาท
26 มิ.ย. 62
16 . Application Support (POS) รับสมัครด่วน !
- Handle application support for assigned module/system - Execute unit test and integration testing and fix bug - Effectively coordinate with vendor and other team on assigned project/SIR - Effecti...

บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด
เงินเดือน 20,000 - 35,000
26 มิ.ย. 62
17 . พนักงานขับรถผู้บริหาร Driverรับสมัครด่วน !
- ขับรถให้ผู้บริหารระดับสูง - ดูแลบำรุงรักษา ทำความสะอาดรถ และนำเข้าศูนย์ตรวจเช็คระยะตามกำหนด - อำนวยความสะดวก และรู้เส้นทางขับรถในกรุงเทพฯ เป็นอย่างดี - ไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลาการทำงาน ทำงานอื่น...

บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด
เงินเดือน 15,000 บาท (ไม่รวม OT)
26 มิ.ย. 62
18 . แคชเชียร์ รับสมัครด่วน !
(แลกคูปองจอดรถ) 1.ให้บริการดูแลแลกคูปอง รับ-ส่งบัตรที่จอดรถให้ลูกค้า 2.รับชำระเงินสด เก็บค่าที่จอดรถเมื่อลูกค้าเข้ามาใช้บริการ 3.ตรวจนับ และนำส่งเงินประจำวันให้แผนกการเงิน 4.จัดทำสรุปรายรับประจำว...

บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด
เงินเดือน 9,750 บาท
26 มิ.ย. 62
19 . เจ้าหน้าที่แผนกรักษาความปลอดภัย รับสมัครด่วน !
• ดูแลเรื่องความปลอดภัย บริเวณพื้นที่สำนักงาน ร้านค้าเช่า และพื้นที่รอบตัวห้าง และลานจอดรถ • รับผิดชอบดูแลรักษาความปลอดภัย และความสงบสถานที่ที่ได้รับมอบหมาย • ดูแลการผ่านเข้า-ออกของบุคคล และยานพาหนะ...

บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด
เงินเดือน 10,000 - 10,500 บาท
26 มิ.ย. 62
20 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
1.ดูแลด้านงานระบบสุขาภิบาลไฟฟ้า ประปา แอร์ โทรศัพท์ 2.งานด้านการบำรุงรักษา และสามารถแก้ไขด้านงานระบบต่างๆ ได้ 3.ทำงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
21 . หัวหน้าแผนกศูนย์อาหาร รับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบร้านอาหาร ก่อนเปิดและหลังปิด ได้แก่ ระบบน้ำ ไฟ แก๊ส ความสะอาดเรียบร้อย บ่อดักไขมัน 2.ระหว่างวัน ดูแลความเรียบร้อยของศูนย์อาหาร 3.ทำรายงานสัปดาห์ 2 และ 4 ของแต่ละเดือนทำ Big Cleaning และกำจั...

บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด
เงินเดือน 25,000 - 28,000
26 มิ.ย. 62
22 . หัวหน้าแผนกขายพื้นที่เช่า (Tenant Relation Supervisor)รับสมัครด่วน !
หน้าที่ที่รับผิดชอบ -วางแผนด้านการบริหารพื้นที่ และขายพื้นที่ เพิ่มมูลค่าพื้นที่ขาย -สำรวจพิ้นที่ในสาขาว่ามีพื้นที่ว่าง หรือพื้นที่ใดเหมาะสมเพื่อก่อให้เกิดรายได้แก่สาขา -ออกสำรวจตลาดและคู่แข่ง เพื่...

บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด
เงินเดือน 21,000 - 23,000 บาท
26 มิ.ย. 62
23 . หัวหน้าแผนกอาคาร (ประจำสีลม)รับสมัครด่วน !
ปฏิบัติตามนโยบายบริษัทฯ และผู้บังคับบัญชา รวมถึงมติที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ - ดำเนินการบริหารอาคารชุดฯ ให้เป็นไปตาม พรบ., ข้อบังคับ, มติที่ประชุมใหญ่, มติที่ประชุมคณะกรรมการอาคารชุดฯ ...

บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด
เงินเดือน 25,000 บาท
26 มิ.ย. 62
24 . HR Admin & Payroll (สัญญาจ้าง 3 เดือน)
- จัดทำข้อมูลทะเบียนประวัติพนักงาน - จัดทำเงินเดือนพนักงาน - ประสานงานกับสาขาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำเงินเดือน - อื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย

บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด
เงินเดือน 15,000
26 มิ.ย. 62
25 . Senior Programmer Analyst (ประจำสีลม)Urgently Required !
- ทดสอบ และแก้ไขโปรแกรมเพื่อให้ทำงานถูกต้อง และมีประสิทธิภาพสูงสุด - ออกแบบ และพัฒนาระบบงานตามที่ได้รับมอบหมาย - จัดทำคู่มือผู้ใช้งาน และจัดทำคู่มือระบบงาน - ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ มาตรฐานขั้นตอนวิ...

บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด
เงินเดือน 30,000-50,000
26 มิ.ย. 62
26 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
- คีย์ข้อมูลลง MS-Office - จัดเรียงเอกสารและจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง - ดูแลห้องประชุม - ปฏิบัติงาน จันทร์ - ศุกร์ 08.30-18.00 น.

บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด
เงินเดือน 15,000
26 มิ.ย. 62
27 . พนักงานคีย์ข้อมูล สัญญาจ้าง 6 เดือน, พนักงานประจำรับสมัครด่วน !
สัญญาจ้าง 6 เดือน - คีย์ข้อมูลเอกสารทางด้านบัญชีต่างๆ - งานอื่นๆที่เกีี่ยวข้องตามได้รับมอบหมาย - ปฏิบัติงาน จันทร์ - ศุกร์ 08.30-18.00 น.

บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด
เงินเดือน 13,000 บาท/ เดือน
26 มิ.ย. 62
28 . เจ้าหน้าที่การเงิน (พนักงานประจำ - สำนักงานสีลม)รับสมัครด่วน !
- ตรวจนับเงินสด / นำฝากธนาคาร - วางบิลร้านค้าเช่า / ติดตามหนี้ / ออกใบเสร็จ - เบิก - จ่าย เงินสดย่อย / รับวางบิล - ปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์ 09.00-18.30 น. (หยุดสัปดาห์ละ 1 วัน ) - ตำแหน่งนี้เป็น...

บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด
เงินเดือน 12,500 บาท/ เดือน + ค่าตำแหน่ง 1,500 บาท/ เดือน
26 มิ.ย. 62
 พบ 28 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ