JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Sales Condo (โครงการติวานนท์ , สุขุมวิท 40 )รับสมัครด่วน !
ดูแลให้คำปรึกษา พร้อมทั้งนำเสนอด้านอสังหาริมทรัพย์(คอนโด)ให้ตรงตามความต้องการสำหรับ ขาย-เช่า แก่ลูกค้า โดย 1.นำเสนอขายหลักทรัพย์ จากการลงสื่อหรือ ช่องทางขาย ต่างๆ ให้ลูกค้าที่สนใจ 2.เป็นผู้พาลูกค้าท...

บริษัท เฮลิกซ์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ส.ค. 62
2 . Accounting Manager
1.Handle all accounting activities including voucher reviewed in AR ,AP and GL 2.Recording accounting transactions 3.prepare WIP control, Upload, Month end (SAP) 4.Reviewed and reconcile Tax and Va...

บริษัท เฮลิกซ์ จำกัด
23 ส.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายระบบบริหารคุณภาพ (Document Control)รับสมัครด่วน !
1.จัดการและควบคุมเอกสารในระบบบริหารจัดการ (Management System) ให้เป็นระเบียบ สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่เกิดการเสียหายหรือสูญหาย เช่น ISO 9001 , ISO 14001 , ISO 45001, 5ส และเอกสารมาตรฐานของบริษัทฯ เป...

บริษัท เฮลิกซ์ จำกัด
23 ส.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ขายประจำ(สุขสวัสดิ์ 30 , ประชาอุทิศ 76 , เพชรเกษม )
- ประจำโครงการ Uniotown - ต้อนรับลูกค้าที่เข้าชมโครงการ พาลูกค้าชมบ้านตัวอย่างและปิดการขายให้เป็นไปตามแผนที่บริษัทกำหนด - ดูแลเอกสารการจอง สัญญาซื้อขาย และการโอนกรรมสิทธิ์ - ประสานงานกับหน่วยงานต่...

บริษัท เฮลิกซ์ จำกัด
23 ส.ค. 62
5 . Safety Officer
1.ร่วมวางแผนและกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ และประเมินความเสี่ยงของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2.ชี้บ่งและประเมินข้อกำหนดและกฎหมายด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้องกับการ...

บริษัท เฮลิกซ์ จำกัด
23 ส.ค. 62
6 . QC Engineer (ทำงานจันทร์-ศุกร์)รับสมัครด่วน !
1.ร่วมวางแผนและกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ และประเมินความเสี่ยงของระบบการจัดการคุณภาพ 2.วางแผนการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง (Quality Control) ด้วยเอกสารเชิงคุณภาพ เช่น • แผนคุณภาพโครงการ (Project Quality ...

บริษัท เฮลิกซ์ จำกัด
23 ส.ค. 62
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ