JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรออกแบบงานระบบเครื่องกล
1. ออกแบบงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 2. ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในงานโครงการ 3. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Weint Engineering and Management Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ