JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . นักเคมี(ผู้ช่วยฝ่ายผลิต)
1.ทำงานตามแผนงานของฝ่ายผลิต 2.รับผิดชอบของงาน5Sที่เกี่ยวข้อง 3.เข้าร่วมการฝึกอบรมตามกำหนดของบริษัท 4.งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เช่วเฉิน ซิลิก้า (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
12 ส.ค. 62
2 . หัวหน้างานโลจิสติกส์
-รับผิดชอบงานโลจิสติกส์และคลังสินค้าเพื่อให้แน่ใจว่าทุกประเภทของโลจิสติกส์และคลังสินค้าทำงานอย่างถูกต้อง -ควรมีความเข้าใจที่ถูกต้องของข้อมูลตลาดโลจิสติกส์และให้ต้นทุนต่ำคุณภาพสูงและบริการการขนส่งที่ม...

บริษัท เช่วเฉิน ซิลิก้า (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
12 ส.ค. 62
3 . พนักงานทีมฝ่ายผลิต
1.ทำงานตามแผนงานของฝ่ายผลิต 2.รับผิดชอบของงาน5Sที่เกี่ยวข้อง 3.เข้าร่วมการฝึกอบรมตามกำหนดของบริษัท 4.งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เช่วเฉิน ซิลิก้า (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมมาบตาพุด ระยอง
15 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
12 ส.ค. 62
4 . ล่ามภาษาจีน
ล่ามแปลกภาษาจีนตามที่บริษัทต้องการ บริษัทเป็นบริษัทใหม่มาลงทุนที่ไทย พนักงานที่จะเข้ามาในปัจจุบันนี้จะได้รับการฝึกอบรมเป็นหัวหน้าในอนาคต

บริษัท เช่วเฉิน ซิลิก้า (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ระยอง
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
12 ส.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (ถ้าภาษาจีนได้จะยิ่งดี)
- ดูแลงานในแผนกทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่สรรหาว่าจ้าง ค่าจ้างและสวัสดิการ แรงงานสัมพันธ์ และงานฝึกอบรม - เสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีในองค์กร - ดูแลนโยบายของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับกฏหมายแรงงาน - พัฒนาค...

บริษัท เช่วเฉิน ซิลิก้า (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลงและตามความสามารถ
12 ส.ค. 62
6 . วิศวกรบำรุงรักษา
- ติดตั้ง ซ่อม บำรุงรักษา เครื่องจักรในโรงงาน - ทำบัญชีเครืองจักร ประวัติเครืองจักร วางแผนซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน ควบคุมดูแลเครืองมือเครืองใช้ให้มีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ - จัดเตรียม เอกสาร คู่มือ draw...

บริษัท เช่วเฉิน ซิลิก้า (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ระยอง
เงินเดือน ตามตกลง
12 ส.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่ BOI
- รับผิดชอบงานด้าน BOI ทั้งระบบ และให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ BOI กำหนด - ติดต่อประสานงานหน่วยงาน BOI กรมศุลกากร กรมการค้าต่างประเทศ - ติดต่อประสานงานหน่วยงาน BOI ยื่นหลักสูตรการผลิต ยื่นรายการเครื่อ...

บริษัท เช่วเฉิน ซิลิก้า (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมมาบตาพุด ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาตามความสามารถ
12 ส.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน (พิจารณาผู้ที่ได้ภาษาจีนได้เท่านั้น)
- รวบรวมเอกสารปฏิบัติงาน และใบเสร็จการเบิกจ่ายเงินล่วงหน้า - จัดทำรายงานสรุปเพื่อส่งให้ฝ่ายบัญชี - จัดทำใบแจ้งหนี้ วางบิล รับเช็ค จ่ายชำระหนี้ - ติดต่อประสานงานกับลูกค้า - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย...

บริษัท เช่วเฉิน ซิลิก้า (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมมาบตาพุด ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน 23,000 Up พิจารณาตามประสบการณ์และความสามารถ
12 ส.ค. 62
9 . Financial officer ภาษาอังกฤษ
- ตรวจจสอบเอกสารการลงบัญชีและหลักฐานประกอบการลงบัญชี - จัดเตรียมและปรับปรุงให้แต่ละส่วนงานส่งรายงานหลังจากปิดบัญชีในแต่ละเดือน (งานบัญชีเจ้าหนี้ งานบัฐญชีทรัพย์สิน งานบัญชีต้นทุน งานบัญชีลุกหนี้ งานก...

บริษัท เช่วเฉิน ซิลิก้า (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมมาบตาพุด ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
12 ส.ค. 62
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ