JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พิธีกร
ทำงานที่บริษัท จีโอบีเอ ทีวี จำกัด (GOBA TV) 89/28 อาคารอมรพันธ์ 205 ทาวเวอร์1 ชั้น 19 ซ.นาทอง ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานครฯ 10400 1. รับสมัครพิธีกรชาย 1 คน/หญิง 1 คน 2. .สามารถพ...

บริษัท ไถ่ซี่ พัฒนา กรุ๊ป จำกัด (Tai Xi Development Group Co., Ltd.)
เงินเดือน 20,000-25,000
19 ม.ค. 62
2 . บัญชี
-ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในบริษัท -ดำเนินการจัดซื้อ เบิกจ่าย -จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย จัดเก็บเอกสารหลักฐานการเงินและบัญชี -ดูแลระบบเงินภายในบริษัท -ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย -ทำงานวันจ...

บริษัท ไถ่ซี่ พัฒนา กรุ๊ป จำกัด (Tai Xi Development Group Co., Ltd.)
เงินเดือน รายได้สูง(ตามที่บริษัทกำหนด)
19 ม.ค. 62
3 . เลขานุการ
- รับผิดชอบงานด้านเลขานุการผู้บริหาร - รับผิดชอบงานด้านเอกสาร - ดูแลตารางการนัดหมายงานต่างๆของผู้บริหาร - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร - งานอื่นที่ได้รับหมอบหมาย งานวันจันท...

บริษัท ไถ่ซี่ พัฒนา กรุ๊ป จำกัด (Tai Xi Development Group Co., Ltd.)
เงินเดือน รายได้สูง(ตามที่บริษัทกำหนด)
19 ม.ค. 62
4 . ประชาสัมพันธ์
- ต้อนรับแขกที่เข้ามาติดต่อ - รับสาย-โอนสายโทรศัพท์ทั้งภายในและภายนอก - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไถ่ซี่ พัฒนา กรุ๊ป จำกัด (Tai Xi Development Group Co., Ltd.)
เงินเดือน ตามที่บริษัทกำหนด
17 ม.ค. 62
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ