JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานหน้าลาน (เติมน้ำมัน)
1.ดูแล บริการลูกค้า เติมน้ำมัน,บริการเช็ดกระจก,เติมลม รถยนต์ที่เข้ามาใช้บริการอย่างขยันขันแข็ง และสร้างความประทับใจให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการอีกในครั้งต่อ ๆ ไป 2.ขายสินค้า ที่บริษัทฯ จัดหาให้เพื่อบรรล...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรัทธยา บริการ
28 อัตรา
เงินเดือน รายได้รวมไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท/เดือน ไม่รวมสวัสดิการ
19 มี.ค. 62
2 . แคชเชียร์หน้าลาน
- รับผิดชอบการรับ-ทอนเงิน ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการเติมน้ำมัน - ดูแล Stock สินค้าหน้าลาน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรัทธยา บริการ
10 อัตรา
เงินเดือน 10,000-12,000 บาท ไม่รวมสวัสดิการ
19 มี.ค. 62
3 . ช่างยนต์ประจำศูนย์เฮลิกส์พลัส(เปลี่ยน้ำมันเครื่อง)
1.แนะนำสินค้า และบริการแก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการที่ศูนย์เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเฮลิกส์พลัส 2.แนะนำสินค้า และบริการแก่ลูกค้าที่เข้ามาในสถานีบริการน้ำมัน เพื่อจูงใจให้เข้าศูนย์เฮลิกส์พลัส 3.ร่วมมือกับผ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรัทธยา บริการ
10 อัตรา
เงินเดือน 12,000-14,000 บาท/เดือน ยังไม่รวมสวัสดิการ
19 มี.ค. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ