JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าทีธุรการฝ่ายขายรับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบงานธุรการฝ่ายขาย และจัดระบบแฟ้มข้อมูลต่างๆ 2.ทำเอกสารในส่วนของงานขาย เช่น ใบเสนอราคา เปิดบิลขาย และสรุปยอดขายประจำวัน 3.ประสานงานขาย และ Support ผู้แทนขาย 4.จัดเตรียมสินค้า ตามบิลขาย เพ...

บริษัท เอ.ที.เมดิแคร์ จำกัด
เงินเดือน 12,000-18,000
12 มิ.ย. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ