JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
1.วางแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ และรับผิดชอบงานด้านการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน 2.ควบคุม กำกับดูแลงานซ่อมบำรุงทั้งระบบ 3.ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้มีประสิทธิภาพ 4.บริหารจัดการการดำเนินงานให...

Siam Rubber Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
12 มิ.ย. 62
2 . QMR
1.ดูแลและพัฒนาระบบ ISO9001 2.วางแผนและดูแลการ Audit ระบบจาก Customer, CB Audit และ Internal Audit 3.ทบทวน KPI ของบริษัท 4.ติดตาม CAR จากการ Audit 5.ดำเนินการประชุม คณะทำงาน ISO9001, การประชุมทบทวน...

Siam Rubber Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
12 มิ.ย. 62
3 . วิศวกรผลิต
1.กำกับดูแลการใช้วัตถุดิบ วัสดุระหว่างการผลิต ของเสียจากการผลิต ให้สิ้นเปลืองหรือสูญเสียน้อยที่สุด 2.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การผลิตเป็นไปอย่างราบรื่นตามแผนการผลิต 3.วิเคราะห...

Siam Rubber Co.,Ltd.
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
12 มิ.ย. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ