เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Web Design
- ออกแบบ Website, ออกแบบเอกสาร, ออกแบบภาพโฆษณา และสื่อการนำเสนอต่างๆ - มีความสามารถด้านการใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator, PowerPoint หรือโปรแกรมอื่นด้าน Graphic ได้เป็นอย่างดี - สามารถเขียน Copyr...

STT Organize Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000-17,000
14 ม.ค. 62
2 . Marketing
- ต้อนรับลูกค้าด้วยอัธยาศัยที่ดี - ตอบ Chat ,Line ,Inbox ลูกค้าด้วยความสุภาพ - โปรโมท และแนะนำบริการที่บริษัทมี - แนะนำเครื่องมือที่จะใช้งาน ที่เหมาะสมกับธุรกิจของลูกค้า - คิดแผนกลยุทธ์ ,นำเสนอ แล...

STT Organize Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000
14 ม.ค. 62
3 . AE-Account Executive (ดูแลลูกค้า)รับสมัครด่วน !
- ดูแล และ ประสานงาน Campaign โฆษณา Google Adwords / Facebook Ads / Youtube Ads / Google Analytics - วิเคราะห์ Keyword จากธุรกิจของลูกค้า - สามารถคำนวน งบประมาณได้ - สามารถวิเคราะห์การตลาดได้ - ...

STT Organize Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000
14 ม.ค. 62
4 . Sale & Marketingรับสมัครด่วน !
- ต้อนรับลูกค้าด้วยอัธยาศัยที่ดี - ตอบ Chat ,Line ,Inbox ลูกค้าด้วยความสุภาพ - แนะนำบริการ ที่บริษัทมี - แนะนำเครื่องมือที่จะใช้งาน ที่เหมาะสมกับธุรกิจของลูกค้า - ส่งเสนอราคา - ติดตามการขาย - ติ...

STT Organize Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000
14 ม.ค. 62
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ