JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ / เจ้าหน้าที่บัญชีทรัพย์สิน / เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน
- ดูแลเอกสารบัญชีและการเงิน,ควบคุมบัญชีเจ้าหนี้รายตัว - ดูแลและจัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม,รายงานภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย - จัดทำใบสำคัญจ่าย,เช็คจ่าย,หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย - ตรวจสอบยอดเง...

บริษัท นิตยาไก่ย่าง ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามแต่จะตกลง
20 ก.พ. 62
2 . พนักงานเสิร์ฟ,บริการ
- ต้อนรับลูกค้า รับออเดอร์ลูกค้า - เสิร์อาหารให้ลูกค้า - จัดเตรียมความเรียบร้อย และดูแลตวามสะอาดต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - สื่อสารระหว่างแผนก และช่วยเหลืองานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท นิตยาไก่ย่าง ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ จำกัด
ไม่จำกัด
เงินเดือน 10,000-13,000 บาท
20 ก.พ. 62
3 . ครัวไทย/ครัวเตรียม/ครัวล้าง/ส้มตำ
- ประกอบอาหารตามสูตรที่บริษัทกำหนด - เช็คสต๊อคของสด, แห้ง ภายในครัว - ดูแลวัตถุดิบ - ดูแลเรื่องหน้าตาของอาหาร - ดูแลความสะอาดภายในครัว - ดูแลการทำงานของ พนักงานครัวให้อยู่ในมาตรฐานที่บริษัทกำหนด

บริษัท นิตยาไก่ย่าง ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน รายได้รวม 11,000-14,000 บาท
20 ก.พ. 62
4 . ผู้จัดการสาขา / ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา
- กำหนดกลยุทธการกระตุ้นเพิ่มยอดขาย และควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายเบื้องต้น ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด - พัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานทั้งในด้านคุณภาพและมาตรฐานของการบริการ สุขอนามัย อาหารและเครื่องดื่...

บริษัท นิตยาไก่ย่าง ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ จำกัด
เงินเดือน 18,000-32,000
20 ก.พ. 62
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ