เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน
- ดูแลเอกสารบัญชีและการเงิน,ควบคุมบัญชีเจ้าหนี้รายตัว - ดูแลและจัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม,รายงานภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย - จัดทำใบสำคัญจ่าย,เช็คจ่าย,หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย - ตรวจสอบยอดเง...

บริษัท นิตยาไก่ย่าง ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามแต่จะตกลง
17 ธ.ค. 61
2 . Graphic Designer and Brand Marketing
-​ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่ใช้ในร้านอาหาร งานกิจกรรมทางการตลาด งานโปรชัวร์ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ให้ตรงตามเป้าหมายของการขายและการตลาดของบริษัท - ทำสื่อวีดีโอ ภาพเคลื่อนไหว ที่ใช้ในร้านอาหาร งานกิจ...

บริษัท นิตยาไก่ย่าง ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000-30,000
17 ธ.ค. 61
3 . ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
- ควบคุมดูแลงานสรรหาและว่าจ้างให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท - ควบคุมดูแลงานฝึกอบรมให้บรรลุเป้าหมายตามแผนการฝึกอบรมประจำปี - ควบคุมดูแลงานแรงงานสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน หรือที่เกี่ยวข้อง - ค...

บริษัท นิตยาไก่ย่าง ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างของบริษัท
17 ธ.ค. 61
4 . พนักงานเสิร์ฟ,บริการ
- ต้อนรับลูกค้า รับออเดอร์ลูกค้า - เสิร์อาหารให้ลูกค้า - จัดเตรียมความเรียบร้อย และดูแลตวามสะอาดต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - สื่อสารระหว่างแผนก และช่วยเหลืองานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท นิตยาไก่ย่าง ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ จำกัด
ไม่จำกัด
เงินเดือน 10,000-13,000 บาท
17 ธ.ค. 61
5 . ครัวไทย/ครัวเตรียม/ครัวล้าง/ส้มตำ
- ประกอบอาหารตามสูตรที่บริษัทกำหนด - เช็คสต๊อคของสด, แห้ง ภายในครัว - ดูแลวัตถุดิบ - ดูแลเรื่องหน้าตาของอาหาร - ดูแลความสะอาดภายในครัว - ดูแลการทำงานของ พนักงานครัวให้อยู่ในมาตรฐานที่บริษัทกำหนด

บริษัท นิตยาไก่ย่าง ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน รายได้รวม 11,000-14,000 บาท
17 ธ.ค. 61
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ