JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้สอน วิชาด้าน ไฟฟ้า หรือ เครื่องปรับอากาศ
1. รับผิดชอบ ดูแลนักเรียน สอนและเตรียมการสอน ในวิชาที่ได้รับมอบหมาย 2. ดูแลรับผิดชอบ อุปกรณ์ เครื่องมือ และ ครุภัณฑ์ ในวิชาที่ตนทำการสอน 3. ทำรายงานสรุปผล การเรียน ของผู้เรียน ส่งกระทรวงศึกษา 4. พ...

โรงเรียนศูนย์ฝึกวิชาชีพระยะสั้น
เงินเดือน 16,000 - 18,000 บาท
16 มิ.ย. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ