เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างเทคนิค
ติดตั้งงานระบบไฟฟ้า ซ่อมบำรุงเครื่องจักร ส่งสินค้าติดตั้ง สอนการใช้งาน

บริษัท สมาร์ทเทค เอเชีย จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 พ.ย. 61
2 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
ขายสินค้า ดูแลลูกค้า

บริษัท สมาร์ทเทค เอเชีย จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 พ.ย. 61
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ