เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการแผนกขายภายในสโตร์และผู้จัดการแผนกขายโครงการ
ผู้จัดการแผนกขายภายในสโตร์ 1.บริหารจัดการยอดขายของสาขาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 2.วางแผน ในการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มยอดขาย 3.บริหารจัดการ stock สินค้าให้เพียงพอต่อการขาย 4.ดูแล และบริหารจัดการพนั...

Central Home Group
18 ม.ค. 62
2 . ธุรการด้านจัดซื้อ
- จัดทำใบเสนอราคา - เปิด PO และออกใบกำกับภาษี - ดึง Report GR - จัดทำ Weekly report และ Monthly report - ประสานงานทั่วไป

Central Home Group
เงินเดือน N/A
18 ม.ค. 62
3 . บริการลูกค้า-ศูนย์บริการรถยนต์ Auto1สาขาไทวัสดุ(บางพลี,บางนา,บางบัวทอง,ปทุมธานี)
• รับชำระค่าสินค้าและการบริการด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง • ดูแลเรื่องการออกใบเสร็จรับเงินและสรุปยอดรายรับรายจ่ายในแต่ละวัน • นำเสนอสินค้าและโปรโมชั่นให้ลูกค้ารับทราบ • รับเรื่องการ นัดหมาย,นัดคิว กา...

Central Home Group
หลายอัตรา
18 ม.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่การเงิน (Cashier) Staff ประจำสำนักงานใหญ่
- ตรวจสอบและยืนยันยอดเงินฝากธนาคาร เพื่อชำระค่าสินค้า/ค่าเช่าให้แก่สาขา - จัดทำรายงานตรวจสอบรายการชำระค่าสินค้าผ่านระบบ ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร - จัดเตรียมเงินสำรองทอนม เงินสดย่อยให้แก่สาขา กรณีเปิดส...

Central Home Group
18 ม.ค. 62
5 . หัวหน้าแผนกแคชเชียร์ (ไทวัสดุสาขาบางนา)
1.ควบคุมการดูแลการปฎิบัติงานของแคชเชียร์ให้เป็นไปตามมาตราฐานที่กำหนด 2.ตรวจสอบจัดทำรายงานเอกสารต่างๆ เช่น การปรับราคาเครื่อง POS การยกเลิกใบเสร็จ 3.จัดสำรองเงินทอนให้เพียงพอ 4.ตรวจสอบจำนวนเงินที่ได...

Central Home Group
เงินเดือน 15,000 - 20,000
18 ม.ค. 62
6 . ช่างเทคนิค-ศูนย์บริการรถยนต์ Auto1 สาขา ไทวัสดุ(บางบัวทอง,บางพลี,บางนา)
• ปฏิบัติงาน เปลี่ยน ซ่อมบำรุง ตามที่ได้รับมอบหมาย • จัดเรียงสินค้าเข้าสต๊อก • ทำความสะอาดศูนย์บริการหลังเลิกงาน • ทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ หลังเลิกงาน • จัดวางและเก็บเครื่องมือและอุปกรณ...

Central Home Group
หลายอัตรา
18 ม.ค. 62
7 . หัวหน้า/เจ้าหน้าที่ ช่างซ่อมบำรุง สาขาบางนา, สาขาอ้อมน้อย,สาขาพระราม2
1. ดูแลระบบซ่อมบำรุงอาคาร 2. จัดทำแผนซ่อมบำรุงประจำวัน P/M, จัดทำรายงานการซ่อมบำรุง 3. ตรวจติดตามผล 4. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 5.สามารถเลือลงสาขาใกล้บ้านได้ บางนา และ อ้อมน้อย

Central Home Group
6 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
18 ม.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่ขายโครงการ ประจำสาขา (AE) ทั่วประเทศ
1.สร้างยอดขาย / รายได้ จากการขายสินค้าผลิตภัณฑ์ ( product / install ) แก่ลูกค้า ให้ได้ตามเป้าหมายที่ได้รับมอบหมายจากองค์กร 2.มองหาช่องทางและโอกาส ( sale channel / opportunity ) ทางการตลาด ในการน...

Central Home Group
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง ***มีค่าน้ำมัน 3000 บาท / ค่าโทรศัพท์ 500 บาท / incentive ให้
18 ม.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่ป้องกันการสูญเสีย (LP) ทั่วประเทศ
1. ตรวจสอบดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบายบริษัท ไม่ส่อไปทางทุจริต 2. ประสานงานกับสำนักงานใหญ่กรณีมีการทุจริตเกิดขึ้น 3. ฝึกอบรมเสนอแนะวิธีการแก้ไข หรือแนวทางที่เป็นประโยชน์ เพื่อป้องกันการสูญหาย 4....

Central Home Group
หลายอัตรา
18 ม.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่ออกแบบชั้นวางภายในห้าง(Planogram) สำนักงานใหญ่
1.Assigned seling potential to every square foot of space. 2.Satisfying customers with a better visual appeal 3.Tighter inventory control and reduction of out-of-stock 4.Easier product replenishmen...

Central Home Group
18 ม.ค. 62
11 . หัวหน้าแผนกและผู้จัดการฝ่าย ประจำสาขา
หัวหน้าแผนก 1.ปฎิบัติงานการขายให้เป็นตามมาตราฐานการบริการที่กำหนดเพื่อให้การขายบรรลุเป้าหมาย และลูกค้าเกิดความพึ่งพอใจสูงสุด 2.ให้ข้อมูลข่าวสารและการบริการที่ดีแก่ลูกค้า รวมทั้งสอบถามความต้องการของล...

Central Home Group
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ม.ค. 62
12 . ด่วน เจ้าหน้าที่การเงินสาขา ประจำสาขาพัทยารับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบและยืนยันยอดเงินฝากธนาคาร เพื่อชำระค่าสินค้า/ค่าเช่าให้แก่สาขา 2.จัดทำรายงานตรวจสอบรายการชำระค่าสินค้าผ่านระบบ POS ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร 3.จัดเตรียมเงินสำรองทอน, เงินสดย่อยให้แก่สาขา กรณีเ...

Central Home Group
2 อัตรา
เงินเดือน 13,000 ขึ้นไป ต่อรองได้
18 ม.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลประจำสาขา (สาขาบ้านฉาง)***ด่วน รับสมัครด่วน !
1. ตรวจเช็คสภาพการมาทำงานของพนักงาน 2. จัดทำรายงานสรุปจำนวนพนักงานและ PC 3. จัดทำรายงานสรุปการจ่าย OT 4. จัดทำรายงานสรุปพนักงาน PT และจำนวนวันทำงาน 5. จัดทำประวัติพนักงานและข้อมูลประกันสังคม 6. ...

Central Home Group
1 อัตรา/สาขา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ม.ค. 62
14 . Designer พนักงานออกแบบประจำสาขาปทุมธานี,ชะอำ,บางบัวทอง,ลพบุรี,สุรินทร์,ลำปางรับสมัครด่วน !
ไทวัสดุ ศรีราชา เปิดรับพนักงานดังนี้ - พนักงานออกแบบ Designer (ออกแบบการจัดวางสินค้า ติดตั้งให้ลูกค้า)

Central Home Group
เงินเดือน 12,000 - 14,000 บาท (ยังไม่รวมค่าคอมมิชชั่นและค่าวิชาชีพ)
18 ม.ค. 62
15 . รับสมัครพนักงานขาย ทั่วประเทศ
- ปฏิบัติการขายให้เป็นไปตามมาตรฐานการบริการ - ให้ข้อมูลข่าวสารและการบริการที่ดีแก่ลูกค้า - บำรุงรักษา / ดูแลพื้นที่ขายให้มีสภาพดีอยู่เสมอ - ควบคุมการสูญเสียของสินค้าในแผนก - ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได...

Central Home Group
หลายอัตรา
18 ม.ค. 62
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ