เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . area management
ให้คำแนะนำการฝากสินค้าขายในช่องทางmoderntrade ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ,ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกและในองค์กร

The Princess Group Co., Ltd.
35 อัตรา
เงินเดือน 30,000-100,000
15 พ.ย. 61
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ