เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคล
1.จัดทำงานเอกสารภายในองค์กร 2.เช็คสิถิติ ขาด ลา มาสาย 3.ประสานงานภายในองค์กร 4.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท จ.ล่ำซำ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
17 พ.ย. 61
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ