เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่าง CNC Machine Controlรับสมัครด่วน !
- ควบคุมเครื่องจักร CNC ผลิตชิ้นส่วนตามแบบ - ตรวจสอบคุณภาพงาน ควบคุมการทำงานของเครื่อง (Set up เครื่องจักร) CNC ได้ - ผลิตงานตาม Drawing ที่ได้รับมอบหมายอย่างถูกต้อง ตามระยะเวลาที่กำหนด - บำรุงรักษ...

บริษัท จ.ล่ำซำ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
15 ม.ค. 62
2 . QC Technicianรับสมัครด่วน !
1. ตรวจวัดคุณภาพงาน 2. จัดทำเอกสารเก็บข้อมูลงานอย่างละเอียด

บริษัท จ.ล่ำซำ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
15 ม.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ