JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เทเลเซลล์
1.เสนอขายสินค้าให้กับลูกค้าตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายพร้อมแจ้งโปรโมชั่นในการส่งเสริมการขาย 2.ทำการติดตามหนี้จากลูกค้าและทำการตัดชำระหนี้ 3.สรุปรายงานการขายสินค้าและรายงานการรับชำระหนี้ประจำวัน

บริษัท เอ็งจุ่งฮวดเซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
1 อัตรา
15 มิ.ย. 62
2 . พนักงานขายส่งหน่วยรถ
1. เสนอขายสินค้า Rom/บัตรเงินสด/Sim/เครื่อง ให้กับลูกค้าในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย 2. ตัดบิลขาย Rom/บัตรเงินสด/Sim/เครื่อง ในระบบ GI 3. ตัดรับชำระหนี้ให้ลูกค้า 4. รับ-ส่ง เครื่องซ่อมและเครื่องเคลม...

บริษัท เอ็งจุ่งฮวดเซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
1 อัตรา
15 มิ.ย. 62
3 . ผู้จัดการ / หัวหน้าแผนกบัญชี
1.กำหนดนโยบายและแผนงานด้านบัญชีและการเงิน รวมถึงกำหนดระบบบัญชีการเงิน ให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัทฯ 2. ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานบัญชีต่างๆให้ถูกต้องต...

บริษัท เอ็งจุ่งฮวดเซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
1 อัตรา
15 มิ.ย. 62
4 . หัวหน้าแผนกบุคคล
1. วางแผนการบริหารบุคลากรให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท พร้อมทั้งทำ Organization Chart 2. กำหนดควบคุมการปฎิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับ หรือนโยบายของบริษัทฯ และจัดทำ JD ในทุกตำแหน่งงาน 3. สรรหาบุคล...

บริษัท เอ็งจุ่งฮวดเซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
1 อัตรา
15 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่ส่งเสริมกิจกรรมการตลาด (EVENT)
จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดในรูปแบบต่างๆ

บริษัท เอ็งจุ่งฮวดเซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 มิ.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ