JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนวิศวกรรม
1. บริหารจัดการเครื่องจักร อุปกรณ์ ในงานให้บริการรับฝากแช่เย็นคลังสินค้า และ กระบวนการผลิต 2. บริหารจัดการแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 3. บริหารจัดการประสานงานหน่วยงานภายใน - น...

บริษัท โชคสมุทรมารีน จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
17 ก.ค. 62
2 . ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
1.บริหารจัดการและควบคุมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับการดำเนินงานของบริษัท 2.บริหารจัดการและควบคุมาตรฐานงานของระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมด อาทิ ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ และ ระบบเครือข่าย ฯลฯ ใ...

บริษัท โชคสมุทรมารีน จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
16 ก.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ธุรการ ( ส่วนบุคคลฯ )
1. ควบคุมเกี่ยวกับระบบจัดเก็บเอกสารธุรการ งานยานพาหนะ งานอาคารสถานที่ 2. ควบคุมและวางแผนเรื่องการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 3. ดูแล จัดสร้าง บำรุงรักษาภูมิทัศน์โดยรวมของบริษัทให้อยู่ในสภาพที่สะอาดและเ...

บริษัท โชคสมุทรมารีน จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
16 ก.ค. 62
4 . พนักงานเช็คเกอร์ ( ห้องเย็น ) ( เพศชายเท่านั้น )
1. ตรวจเช็คจำนวน สภาพสินค้าก่อนการรับฝากและก่อนส่งมอบ 2. จัดเตรียมสินค้าตามใบแจ้งเบิกสินค้าที่ลูกค้าแจ้ง 3. ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานโฟล์คลิฟท์และพนักงานปฏิบัติการ 4. ดูแลการจัดเก็บสินค้าให้ตรง...

บริษัท โชคสมุทรมารีน จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน N/A
16 ก.ค. 62
5 . ช่างไฟฟ้า
1. แก้ไขระบบไฟฟ้าในกรณีที่เครื่องเกิดการเสียหาย 2. ควบคุมระบบไฟฟ้าต่างๆ 3. วิเคราะห์ปัญหาและดำเนินการแก้ไขในกรณีระบบไฟฟ้าเกิดการเสียหาย 4. ดำเนินการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 5. ซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบ...

บริษัท โชคสมุทรมารีน จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
16 ก.ค. 62
6 . พนักงานเอกสารการตลาด ( นำเข้า ) ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
1. ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและส่วนงานต่างๆ ในบริษัทฯ 2. จัดเตรียมเอกสารประกอบการนำเข้าสินค้า 3. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โชคสมุทรมารีน จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน N/A
16 ก.ค. 62
7 . พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์
1. ขับรถโฟล์คฯ ในการเคลื่อนย้ายสินค้า 2. จัดแถวสินค้า ดูแลความสะอาด ความเรียบร้อยของสินค้าที่ลูกค้านำมาฝาก 3. บันทึกการเก็บสินค้าและส่งให้กับพนักงานเช็กเกอร์ 4. ดูแลและบำรุงรักษารถโฟล์คฯ ให้อยู่ในส...

บริษัท โชคสมุทรมารีน จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน N/A
16 ก.ค. 62
8 . ผู้ช่วยผู้จัดการ ส่วนผลิต (อาหารทะเลแปรรูป )
1. วางแผนการผลิตรวมถึงควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผน 2. ควบคุมการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานที่บริษัทกำหนด 3. ควบคุมดูแลงานส่วนผลิตให้เป็นไปตามงานที่ได้รับมองหมาย 4. ควบคุมต้นทุนการผลิตและลดของเสีย

บริษัท โชคสมุทรมารีน จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ์N/A
16 ก.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่พัฒนาบุคลากร ( ฝึกอบรม )รับสมัครด่วน !
1. ดำเนินการจัดฝึกอบรมประจำปีตามแผนขององค์กรที่วางไว้ 2. ดำเนินการส่งพนักงานกรณีอบรมภายนอก 3. ดำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์กรทั้งระบบ 4. ดำเนินการติดต่อวิทยากร และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ย...

บริษัท โชคสมุทรมารีน จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน N/A
16 ก.ค. 62
10 . ช่างเครื่องทำความเย็น
1. ควบคุมระบบเครื่องทำความเย็น,เครื่องทำน้ำแข็ง,ห้อง Chill 2. วิเคราะห์ปัญหาและดำเนินการแก้ไขเครื่องทำความเย็น 3. ดำเนินการซ่อมแซมเครื่องจักร อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบเครื่องทำความเย้น 4. ถอด-ประ...

บริษัท โชคสมุทรมารีน จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน N/A
16 ก.ค. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ