เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานคีย์ใบขน
- ดูแลรับผิดชอบงานคีย์ใบขน - ดูแลและติดตามงานจนเสร็จเรียบร้อย

บริษัท เจพีเค สตาร์ โลจิสติกส์ จำกัด
เงินเดือน 15,000
19 ม.ค. 62
2 . บัญชีและธุรการ
- ดูแลรับผิดชอบงานบัญชีบริษัท - จัดทำรายงาน ภงด.1 , ภงด.3 , ภงด.53 , ภพ.30 และนำส่งรายงานให้กรมสรรพากร - ดูแลรับผิดชอบการเปิดบิล ใบแจ้งหนี ้ใบเสร็จ ใบกำกับภาษี - ดูแลรับผิดชอบการจ่ายเงินบริษัทให้เป...

บริษัท เจพีเค สตาร์ โลจิสติกส์ จำกัด
เงินเดือน 15,000-18,000
19 ม.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ