JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ธุรการ / เสมียน
- งานธุรการ - รับโทรศัพท์และต้อนรับลูกค้า (บางครั้ง) - ช่วยงานทนายความด้านการจัดเตรียมเอกสาร - ช่วยเหลือทนายความและงานธุรการในการจดทะเบียน เตรียมเอกสาร ยื่นและจัดส่งเอกสารให้สำนักงานที่ดิน กระทรวงพ...

FRANK Legal & Tax Ltd.
เงินเดือน ดี ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และคุณสมบัติ
19 เม.ย. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ